Saturday, 18 July 2015
16 May 2021

«۷۲ درصد ایرانى‌ها از اینترنت استفاده نمى‌‌‌‌‌‌کنند»

2010 January 13

بیش از ۳۳درصد کاربران اینترنت در ایران متعلق به جامعه متوسط اجتماعى است که نسبت به جمعیت آمارى خود بالاترین کاربران را به خود اختصاص مى دهند.

به گزارش ابرار اقتصادى ،بر اساس آمار بدست آمده در ۷ شهر کشور ۲۴ درصد استفاده کنندگان از اینترنت متعلق به جامعه مرفه و ۱۶ درصد متعلق به جامعه فقیر مى باشند که با توجه به آمار جمعیتى هر یک از گروه ها مى توان نتیجه گرفت قشر متوسط جامعه ۴۴ درصد بیشتر از سایر گروه هاى اجتماعى از اینترنت بهره مى برند.بنابراین گزارش طى ۱۲ ماه ۲۸ درصد از این جمعیت آمارى از اینترنت استفاده کرده اند و ۷۲ درصد آنها اصلا از اینترنت استفاده نمى کنند. در این جامعه آمارى خانم ها با ۳/۵۴درصد و آقایان با ۴۶ درصد رکورد استفاده از اینترنت را در ایران شکستند.همچنین بر اساس آمار کسب شده ۴۰درصد کاربران ایرانى در رده سنى ۱۵ تا ۲۴ سال هستند که با توجه به گروه سنى خود ۴۱درصد از اینترنت بهره مند شده اند.

این در حالى است که ۵۰درصد از کاربران اینترنت بین ۳۴ تا ۵۵ سال سن دارند که با توجه به جمعیت آمارى این گروه سنى ۳۷درصد بیشتر از رده هاى سنى دیگر از اینترنت استفاده مى کنند و تنها ۸درصد کاربران بالاى ۵۵ سال سن داشته که با توجه به جامعه آمارى این گروه سنى ۳۹درصد کمتر رده هاى سنى دیگر با اینترنت سرو کار دارند.

از لحاظ میزان تحصیلات و سواد نیز نتایج بدست آمده حاکى است ۵۰درصد استفاده کنندگان اینترنت در ایران داراى تحصیلات متوسطه و فوق دیپلم هستند و ۱۷درصد آنها داراى مدرک لیسانس و فوق لیسانس مى باشند که با توجه به جمعیت آمارى؛ این گروه اجتماعى ۹۳درصد بیشتر از سایر گروه ها براى کارهاى خود از اینترنت استفاده مى کنند. لازم به ذکر است که ۲۳ درصد از کاربران در این جامعه آمارى زیر دیپلم مى باشند.

در همین حال با توجه به آمار کسب شده ۱۷درصد کسانى که از اینترنت استفاده مى کنند داراى درآمدى بالاى یک میلیون تومان هستند و۱۸درصد کاربران ۷۵۰ تا یک میلیون درآمد دارند که ۳۸ درصد بیشتر از سایر از اینترنت استفاده مى کنند۲۳. درصد این جامعه آمارى داراى ۵۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان هستند و ۴۲ درصد از کسانى که از اینترنت استفاده مى کنند زیر ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند که ۱۹درصد کمتر از سایرین از اینترنت استفاده مى کنند.باتوجه به آمار اعلامى مى توان نتیجه گرفت کمیت استفاده از اینترنت در میان ۲۸ درصد کاربران اینترنت کشور رابطه مستقیمى با میزان سواد، درآمد و گروه سنى دارد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,