شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
26 August 2016

«ویدیو کوچه/خلیج تا ابد پارس»

۱۳۹۱ مرداد ۲۰

«خلیج تا ابد پارس» کاری از «مهدی باستانی پور» و شعر «کاوه صالحی نیا»  به یاد فرناز دختر بچه 10 ساله که توسط پدرش بی رحمانه کشته شد.

YouTube Preview Image

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»