Saturday, 18 July 2015
22 January 2021

«حمایت ۵۴ تن از روشنفکران از راه‌کارهای موسوی»

2010 January 14

رادیو کوچه

بیش از ۵۰ تن از روشنفکران، دانشگاهیان و فعالان سیاسی خارج از ایران، با انتشار بیانیه‌ای، از راه‌کار‌های مطرح شده در بیانیه هفدهم میرحسین موسوی، حمایت کردند و آن را «گامی در راستای انسجام جنبش سبز» در ایران دانسته‌اند. در بیانیه این افراد، راه‌کار‌های پنج‌گانه موسوی، «برنامه‌ حداقلی متناسب با مرحله‌ کنونی» ارزیابی شده است. آنها،این بیانیه  را «تاثیرگذارترین» بیانیه وی طی ماه‌های گذشته دانسته‌اند که «بهنگام» صادر شده و منجر به بروز شکاف در بلوک قدرت شده است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
متن پیوست دربرگیرنده‌ی دیدگاه‌های بیش از پنجاه تن از دانشگاهیان، روشنفکران، و کنشگران سیاسی درباره‌ی بیانیه ی هفدهم میر حسین موسوی است. امضاء کنندگان این متن بیانیه موسوی را بیانیه‌ای مهم می‌دانند که بخشی از مطالبات دموکراتیک مردم ایران را بیان می‌کند.
آن‌ها بر این باورند که بیانیه هفدهم یک برنامه‌ی حداقلی متناسب با مرحله‌ی کنونی جنبش است و در آینده‌ای نه چندان دور، این جنبش سیاسی-اجتماعی محدودیت‌ها را درنوردیده و یک برنامه‌ی دموکراتیک فراگیردر پیش خواهد گرفت که حقوق شهروندی یکایک ملت ایران، با هرآرمان، ایمان، قومیت و جنسیت، را در بر خواهد داشت.
بیانیه‌ی هفدهم میر حسین موسوی را می‌توان تاثیر گذارترین بیانیه‌ی او در هفت ماهی که از تولد جنبش سبز می‌گذرد دانست.
به دنبال انتشاراین بیانیه، شخصیت‌ها، محافل و تشکل‌های سیاسی کشور، هر یک از زاویه‌ای، به بررسی و سنجش مضمون بیانیه پرداخته و جنبه‌هایی از آن را برجسته کرده‌اند.
امضاء کنندگان این متن – که خواهان دگرگونی ساختاری دموکراتیک، دفاع از حقوق تمامی شهروندان با هر ایمان، آرمان، ایدئولوژی، قومیت، و جنسیت، و ،به ویژه، جدائی دین از حکومت هستند – این بیانیه را دارای پیشنهادات اساسی ای می دانند که توافق گسترده بر سر آنها می تواند بر یکپارچگی و هماهنگی درونی جنبش مسالمت آمیز مردم ایران اثری بسزا داشته باشد و اقتدارگرایان و خشونت ورزان حاکم را بیش از پیش در انزوا قرار دهد. ما بر این باوریم که:
• بیانیه ی هفدهم بسیار بهنگام صادر شده و توانسته، دست کم برای مدتی، در بلوک قدرت شکاف ایجاد کند و پروژه ی خشونت ورزانه ی آنها را به تعویق اندازد.
• با این بیانیه، موسوی دیگر بار، بر تعهد خود نسبت به مردم ایران و جنبش کثرت گرایانه ی آنان پای فشرده و از ادامه ی جنبش برای تغییرات دموکراتیک هواداری کرده است.
• موسوی در این بیانیه، با پرهیز از طرح مباحث عام و تجریدی، یک پلاتفرم سیاسی حد اقلی، با مطالبات مشخص از حکومت، ارائه کرده است.
• موسوی، درعین الویت قائل شدن برای جنبش کثرت گرایانه ی مردم ایران، نشان داده است که به منظور پیشبرد خواسته های همین جنبش آماده است با دستگاه حاکم مذاکره کند. اشاره ی غیر مستقیم او به برکناری «قانونی» محمود احمدی نژاد از طریق رای مجلس را می توان نشانه ی همین گرایش دموکراتیک دانست. مهدی کروبی نیز در بیانیه ی اخیر خود بر ضرورت پرهیز از خشونت و به کار بستن روشهای مسالمت آمیز پای فشرده است. ما نیز دموکراسی را نهادینه کردن روشهای بی خشونت برای مهار و مدیریت کشاکشهای سیاسی و گسترش مشارکت سیاسی شهروندان می دانیم. تجربه نشان داده است که مذاکره ی سیاسی یکی از روشهای کارآمد در مسیر پر فراز و نشیب گذار مسالمت آمیز به دموکراسی است.
• برجسته ترین وجه این بیانیه چهار بند مربوط به «انتخابات آزاد» و پیش شرطهای برگزاری آن، از جمله آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه ها، و تاکید بر حق تشکیل احزاب و برگزاری اجتماعات است. این خواسته ها از هنگام برگزاری انتخابات خرداد ماه به بعد از سوی هواداران دموکراسی و کثرت گرایی بارها مطرح شده است. امیدواریم طرح این مطالبات تاریخی در بیانیه ی میرحسین موسوی زمینه را برای پذیرش عمومی آنها و گسترش همکاری میان نیروهای گوناگون جنبش سبز، چه اصلاح طلبان مسلمان و چه نیروهای سکولار– دموکرات، فراهم کند.
پذیرش راهبرد «انتخابات آزاد» ، به مثابه ی پذیرفتنی ترین و کم هزینه ترین گزینه در راستای گذار به نظام دموکراتیک ، گویای افزایش نرمش فکری و گسترش دیدگاه سیاسی میر حسین موسوی در فرایند رویدادهای اخیر است. مهدی کروبی نیز ،از کارزار انتخابات ریاست جمهوری به این سو، نقشی انکارناپذیر در بیان و گسترش خواسته های دموکراتیک داشته است و،به ویژه، با ایستادگی و شجاعت خود جنبش اعتراضی مردم ایران را تقویت کرده است.
ما با پشتیبانی از بن مایه‌ی این بیانیه، که یک برنامه‌ی حداقلی متناسب با مرحله‌ی کنونی است، بر این باوریم که جنبش اجتماعی– سیاسی مردم ایران، در آینده‌ای نه چندان دور، یک برنامه‌ی دموکراتیک فراگیر در پیش خواهد گرفت؛ برنامه‌ای که محدودیت‌های کنونی را درنوردیده وحقوق شهروندی یکایک ملت ایران، از هر قومیت و جنسیت، را در بر خواهد داشت.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,