Saturday, 18 July 2015
28 September 2021
نگاهی به 100 واقعه برتر علمی سال 2009 از نگاه دیسکاوری - 90

«سنگواره‌ای با ارزش از اختاپوس»

2010 January 14

ترجمه از کاوه/ رادیوکوچه


در ماه‌های دسامبر و ژانویه، مجله دیسکاوری لیست 100 واقعه علمی سالی که گذشت را منتشر می‌کند. هر روزه تعدادی واقعه از این لیست معرفی می‌شوند و این لیست از آخر به اول شروع می‌شود:

سنگواره باارزشی از جانوری که هیچ گاه فسیل نشده بود؛ اختاپوس

نگه داشته‌شدن موجودات نرم‌تن، نتیجه خوش اقبالی‌های بسیاری بوده‌است. دیرینه شناسان بهترین پناه‌گاه آنان را در لبنان پیدا کردند.

نود و پنج میلیون سال پیش، پنج اختاپوس در آب‌هایی که امروزه تبدیل به سرزمین لبنان شده‌، مردند. فقدان اکسیژن در آن منطقه از دریا اجساد آنان را کف دریا باقی نگه داشته و رسوبات به سرعت روی لاشه جانوران را پوشاند و جزئیات شگفت‌انگیزی را درون خود نگه داشت.

20100114-dan-discovery90-fosilokhtapoos

در ژانویه گذشته دیرینه‌شناسی به نام «دریک فاچس» و هم‌کارانش از دانشگاه مستقل برلین، تحلیل‌های خود را در مورد این فسیل‌ها که از قدیمی‌ترین نوع خود هستند، بیان کردند.

اختاپوس‌ها، به خاطر ساختار ظریفشان، هیچ رد تکاملی برای دنبال کردن باقی نگذاشتند. فاچس می‌گوید: «نگه داشته‌شدن این نرم‌تنان، نتیجه خوش اقبالی‌های زیاد است.» در گذشته تنها یک نمونه از اختاپوس‌های ماقبل تاریخ به فسیل تبدیل شده‌بود. بنابراین یافته‌های جدید بیان‌گر انفجار اطلاعات درباره تاریخ جانوران می‌شود.

هر پنج‌تای آن‌ها شامل سه گونه اختاپوس با نام‌های Keuppia hyperbolaris, Keuppia levante Styletoctopus annae بودند. دو نوع از Keuppia ها زودتر بوجود آمدند، اما فاچس تعجب کرد وقتی‌که فهمید ساختمان بدن Styletoctopus   هم‌چون اختاپوس‌های معمولی که اکنون هم بسیار فراوانند،است.

وی می‌گوید: «شکل ظاهری نشان‌دهنده این است که اختاپوس‌های کنونی از آنچه قبلن درباره آن‌ها فکر می‌شد زودتر به وجود آمده‌اند.»

اصل مقاله را از این جا ببینید.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,