Saturday, 18 July 2015
20 January 2021
بیست و ششم دی‌ماه – شانزدهم ژانویه

«تقویم تاریخ»

2010 January 16

بیست و ششم دی‌ماه – شانزدهم ژانویه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

  • 1317 – «ابوسعید بهادر»ایلخان مغولی ایران«رشیدالدین فضل‌اله همدانی»مورخ و پزشک معروف را از وزارت برکنار کرد و یک سال بعد او را کشت. قتل رشیدالدین بسیار ظالمانه بود، او را با شمشیر به دو نیم کرده بودند.«جامع التواریخ»از تالیفات اوست.
  • 1357 – شانزدهم دی‌ماه یک روز پس از رای مثبت سنا به نخست‌وزیری«شاپور بختیار» ،«محمدرضاشاه و همسرش»ایران را به عزم«اسوان»در جنوب مصر ترک کردند، رفتنی‌که بازگشت نداشت.
  • 1938 – در آخرین سال رکود اقتصادی آمریکا معروف به«رکود بزرگ»طبق یک آمار رسمی ،جمع بیکاران آمریکا به هشت میلیون تن رسیده بود.
  • 1945 – آغاز جنگ«بوداپست»برای شکستن محاصره نیروهای ارتش شوروی توسط نیروهای آلمان نازی.
  • 1373 – «مرتضی عبدالرسولی»ازاستادان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و هنرمند خوش‌نویس ایرانی بدرود حیات گفت.از آثار خوش‌نویسی وی کتیبه مزار«حکیم عمرخیام نیشابوری»،کتابت «گلستان‌سعدی»و کتابت«دیوان‌حافظ»را می‌توان نام برد.
  • 1889 – دکتر«طه حسین»از برجسته‌ترین علما و ادیبان کشور«مصر»متولد شد.وی کتاب‌های فراوانی نوشته است که از آن میان«تاریخ ادبیات عرب و کتاب‌الایام»را می‌توان نام برد.طه حسین مدت‌ها«وزیر فرهنگ»کشور مصر بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,