Saturday, 18 July 2015
30 September 2023

«صفحه ویژه حقوق بشر»

2012 September 17

در این صفحه گزارش‌هایی را در خصوص بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌شود.

…………………………………………

«دادرسی عادلانه از منظر حقوقی» «اعلامیه منع خشونت علیه زنان»

در این اعلامیه، عبارت “خشونت علیه زنان” به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال آن وجود داشته باشد.

…………………………………………

«دادرسی عادلانه از منظر حقوقی»  «گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در ایران»

نقض اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر،کنوانسیون حمایت از زندانیان،نقض مسلم حقوق اقلیت‌های مذهبی،توقیف روزنامه‌ها،و بازداشت روزنامه‌نگاران،افزایش موج اعدام‌ها در  را می‌توان از نکات برجسته این گزارش بر شمرد.

…………………………………………

«دادرسی عادلانه از منظر حقوقی» «حقوق بشر پایه دموکراسی» (بخش سوم)

در بخش دوم نوشتار حقوق بشر پایه دموکراسی به مسئله مشارکت مردم در فرایند‌های سیاسی به عنوان اصل تفکیک‌ناپذیر،با دموکراسی پردختیم،و این‌که این حق انسانی‌ و طبیعی که بشر سالیان زیادی را برای رسیدن به آن بهای گزافی پرداخته، چقدر در به وجود آمدن یک ساختار دمکراتیک می‌تواند تاثیر‌گذر باشد…

…………………………………………

«دادرسی عادلانه از منظر حقوقی»  «حقوق بشر پایه دمکراسی» (بخش دوم)

اما به صورت موردی ملزوماتی که ، در یک جامعه برای ارتقای حقوق انسانی‌،  باید وجود داشته باشد،  را بررسی خواهیم کرد،  چرا که به رسمیت شناخته شدن هر یک از این مورد، جز احترام به ذات انسان و حقوق فردی ذاتی‌اش نخواهد بود…

…………………………………………

«دادرسی عادلانه از منظر حقوقی»  «حقوق بشر پایه دموکراسی» (بخش تخست)

شاید یکی‌ از بهترین شیوه‌های سامان دهی‌ زندگی‌ سیاسی در جامعه دمکراسی است، با نگاهی‌ گذرا به وضعیت جوامع مختلف دنیا به وضوح می‌توان، فرایند، دمکراتیزه شدن، یا به عبارتی دیگر، جهانی‌ شدن دموکراسی‌ را مشاهده نمود،…

…………………………………………

«دادرسی عادلانه از منظر حقوقی» «شکنجه در گرفتن اقرار از منظر حقوقی»

مقوله ادله اثباتی در دادرسی عادلانه، با شیوه های قانونی برای کشف حقیقت، دارای جایگاه ویژه‌ای است. اگر دعاوی جزایی معطوف به دلایل اثباتی معتبر و قانونی نباشند، آن دعاوی نتیجه‌ای نخواهند داشت.

…………………………………………

«دادرسی عادلانه از منظر حقوقی» «گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در ایران»

ماه مهر و آشتی‌ آغاز می‌شود، کودکان با اشتیاق به خانه دوم‌شان مدرسه می‌روند، و جوانان وطن، یکی‌ یکی‌ به خانه دومشان، اوین و…با بدرقه قاضی صلواتی، صلوات می‌فرستند و راه‌های سلول‌ها و انفردیها را در پیش میگیرند….

…………………………………………

«دادرسی عادلانه از منظر حقوقی» «دادرسی عادلانه از منظر حقوقی» – بخش دوم

در واقع یکی‌ از پایه‌های مهم و اساسی‌ برای رعایت حقوق شهروندی، رعایت تساوی شهروندان یک جامعه در برابر قانون در دادرسی‌ها است، و در واقع این اصل بیان‌گر یک‌سانی افراد،یک جامعه، در برابر چتر حمایتی قانون است….

…………………………………………

«دادرسی عادلانه از منظر حقوقی» «گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در ایران»

در هفته‌ای‌ که گذشت‌، به دنبال تعطیلی‌ سفارت کانادا در تهران، عدای از هواداران حقوق بشر نقض گسترده حقوق انسانی‌ را از عوامل عمده ان توصیف کردند. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای‌ خواستار توقف حکم اعدام غلامرضا خسروی می‌شود.

…………………………………………

«دادرسی عادلانه از منظر حقوقی» «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسائی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.

…………………………………………

«دادرسی عادلانه از منظر حقوقی»«دادرسی عادلانه از منظر حقوقی» – بخش نخست

امروزه یکی‌ از مهم‌ترین مواردی که اکثریت سیستم‌های قضایی دنیا در جوامع مختلف برای تحقق‌ آن می‌‌کوشند رسیدگی به روندی عادلانه در دادرسی است،که فرد در جامعه بتواند از همه حقوق قانونی و مشروع خود بهره‌مند شود،…

…………………………………………

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,