Saturday, 18 July 2015
23 January 2021
وزیر علوم:

« فقط پنج تا ده درصد کل دستگیرشدگان دانشجو هستند»

2010 January 17

رادیو کوچه

وزیر علوم،‌تحقیقات و فناوری افزایش صدور احکام کمیته انضباطی برای دانشجویان را طبیعی خواند و گفت:‌ «در یک مجموعه که خیلی اتفاقات می‌افتد مسوولان موظف‌اند که به وظیفه‌شان عمل کنند.»

به گزارش خبرگزاری ایلنا، کامران دانشجو در همایش مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها  با بیان اینکه «اگر کسی بخواهد با انقلاب مقابله کند، طبق قانون برخورد می‌شود»، افزود: «برخی موضوعات به دانشگاه برنمی ‌گردد و از بیرون دانشگاه هدایت می شوند که در این جا دیگر به مسایل امنیتی و بیرون از دانشگاه مربوط می شود.»

وزیر علوم در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش احکام کمیته انضباطی برای دانشجویان پس از حوادث اخیر گفت:‌« آیا این موضوع خیلی غیرطبیعی است؟ در یک مجموعه که خیلی اتفاقات می‌افتد مسوولان موظف‌اند که عمل کنند اما در مسوولیت‌شان نگاه باید نگاه عاطفی باشد نه نگاه تنبیهی.»

دانشجو ادامه داد: «این نگاه عاطفی را می‌دانم که مسوولان دانشگاه‌ها داشته‌اند و پرونده‌های زیادی را خودشان کنار گذاشته‌اند و پرونده‌هایی نیز به کمیته انضباطی مرکزی آمده که کنار گذاشته شده است اما در شرایط فتنه انتظار شما چیست؟ »

وی با طرح این پرسش که از تعداد دستگیرشده‌ها در تجمعات اخیر چند نفر دانشجو هستند؟، اظهار کرد: «خیلی تعدادشان کم است و شاید پنج تا ده درصد کل دستگیرشدگان دانشجو باشند که وظیفه برخورد با همان را هم به درون دانشگاه منتقل می‌کنند تا با ابزار داخل دانشگاه برخورد شود.»

دانشجو با بیان اینکه اگر کسی بخواهد با انقلاب مقابله کند طبق قانون برخورد می‌شود، گفت: «کدام نظام می‌ایستد و نگاه می‌کند که نظامش حفظ نشود؟ و از طرفی نظام ما نیز یک نظام اسلامی است که حفظ‌اش از اوجب واجبات است. »

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,