Saturday, 18 July 2015
05 December 2021
با کاهش تعداد صفحه های روزنامه جمهوری اسلامی

«بحران انتشار روزنامه، اجتناب ناپذیر»

2012 September 21

خبر / رادیو کوچه


با توجه به بحران های اخیر بها دلار در بازار ارز ایران و آشفته گی های آن چندی پیش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر از قطع سهمیه کاغذ مطبوعات داده بود. روز پنج شنبه بیستم ماه سپتامبر یکی از از قدیمی ترین نشریات بعد از انقلاب در ایران، روزنامه جمهوری اسلامی تعداد صفحه های خود را از ۱۶ به هشت کاهش داد.

این روزنامه نوشته است که افزایش «بی مهار قیمت کاغذ، عدم تولید کاغذ روزنامه در داخل و مشکلات واردات کاغذ» از جمله دلیل های کاهش صفحات این نشریه به نصف شده است. هم چنین اشاره شده که فقط روزهای پنج شنبه با نصف تعداد صفحات منتشر خواهد شد. جمهوری اسلامی در نوشته خود یادآور شدکه برای عبور از بحران فعلی نیاز به حمایت مسوول های این بخش در دولت است.

بحران بهای کاغذ که بخشی از آن به کاهش تولید داخلی و هم چنین عدم تولید کاغذ روزنامه به طور مشخص در داخل کشور و هم چنین نوسانات بهای دلار به یکی از مهم ترین مشکلات بخش انتشار در ایران مبدل شده، به طوری که در چند روز گذشته بهای کاغذ تا سه برابر افزایش یافته است.

اینک بسیاری از فروشنده گان کاغذ در بازارهای کشور به صورت دقیقه ای قیمت کاغذ می دهند. پیشتر نیز معاونت مطبوعات وزارت ارشاد خبر از قطع سهمیه کاغذ مطبوعات داده بود.

با توجه به افزایش چشم گیر بهای دلار در برابر ریال و افزایش نرخ کالا در کشور و هزینه های بالای مایحتاج و هم چنین عدم حمایت از بخش انتشار و رسانه های کاغذی، شاهد بحران های دیگری در حوزه مطبوعات و رسانه ها نیز باشیم.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,