«آبی»

شهره شعشعانی/ رادیو کوچه  مهدی مرعشی دانش‌آموخته زبان و ادبیات فارسی از دانش‌گاه تهران است. او سال‌ها با نشریاتی چون کارنامه و واژه هم‌کاری کرده. از مرعشی دو مجموعه داستان به نام «نفس تنگ» و «کتابت بهار» تا کنون در ایران به چاپ رسیده  و اخیرن نیز رمان «زرتشت» از او در کانادا توسط انتشارات زاگرس … Continue reading «آبی»