Saturday, 18 July 2015
26 January 2021

«موضوع انتخابات پارلمانی در دستور کار مجلس»

2010 January 17

مجلس نمایندگان برای بحث در مورد انتخابات پارلمانی، جلسه خاصی را برگزار کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان محمد یونس قانونی رئیس مجلس نمایندگان گفت که بر اساس درخواست تعداد زیادی از نمایندگان، امروز یک شنبه جلسه عمومی مجلس به بحث در مورد انتخابات پارلمانی اختصاص می یابد.
درهمین حال شماری از نمایندگان خواستار حضور مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای امنیتی برای معلومات دهی در مورد آمادگی های برگزاری انتخابات و تدابیر امنیتی برای برگزاری آن، نیز در جلسه فردا شدند.
کمیسیون مستقل انتخابات، اول جوزای سال 1389 را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور اعلام کرده است.
در عین حال، بر اساس زمان بندی کمیسیون مستقل انتخابات، 3 الی 17 ماه دلو سال جاری، زمان ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی در کشور تعیین شده است.
بر اساس قانون اساسی کشور، زمان کاری اعضای کنونی شورای ملی، در اول سرطان سال آینده به پایان می رسد.
این درحالیست که اعضای مجلس نمایندگان، قرار بود پس از رای گیری برای تعیین صلاحیت های اعضای پیشنهادی کابینه که در آن از 17 وزرای پیشنهادی، هفت تن آنان تائید و ده تن دیگر شان رد شدند، به تعطیلی های زمستانی بروند.
قبل از این، مقام های دفتر سازمان ملل متحد در کابل، برای برگزاری یک انتخابات شفاف در کشور، خواستار اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات شده بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,