Saturday, 18 July 2015
19 January 2021

«گزیده اخبار مطبوعات روز یک‌شنبه افغانستان»

2010 January 17

مهم‌ترین عنوان‌های مطبوعات روز یک‌شنبه افغانستان

روزنامه  ویسا

  • رد شدن پی در پی کاندید وزیران، منازعات قومی را دامن می‌زند

روزنامه انیس

  • روند رد شدن وزرا  نشان دهنده رشد دموکراسی در کشور جنگ زده افغانستان است

روزنامه راه نجات

  • مرغ ولسی جرگه یک لنگ دارد

روزنامه هیواد

  • باید از فعالیت های تروریستی به عنوان ابزار رسیدن به اهداف سیاسی استفاده شود

روزنامه اصلاح

  • باید برای جلوگیری از تلفات ملکی ها چاره یی اساسی سنجیده شود

روزنامه افغانستان تایمز

  • رد شدن وزرا می تواند تاثیر بر اجراات حکومت به جا بگذارد

روزنامه آرمان ملی

  • معرفی اعضای کابینه یک چال سیاسی برای رییس جمهور

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,