Saturday, 18 July 2015
20 January 2021

«گزیده‌ای از مستند سخن از هایده، ساخته پژمان اکبرزاده»

2010 January 20

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , ,