Saturday, 18 July 2015
29 September 2023
محمود احمدی‌نژاد:

«نحوه اجرای قانون اساسی در قوه قضاییه را بررسی می‌کنم»

2012 October 23

 خبر / رادیو کوچه

در پی اظهارات مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مبنی بر عدم بازدید رییس جمهوری این کشور از زندان اوین، محمود احمدی‌نژاد، در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی عنوان کرد: «‌مطمئنن با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای قانون اساسی را بررسی خواهد کرد.

قوه قضاییه پیش‌تر اعلام کرده بود این بازدید را به «مصلحت» نمی‌داند اما محمود احمدی‌نژاد در این نامه‌ تاکید کرد که «مطمئنن با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها‌ نحوه اجرای قانون اساسی و ‌رعایت حقوق اساسی ملت‌ را بررسی می‌کند.

رییس جمهوری اسلامی با اشاره به شماری از اصول قانون اساسی که ناظر بر مسوولیت‌های قوه قضاییه و وظایف رییس جمهوری است، اعلام کرد: «مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌ای امور کشور هستم و گزارش بررسی‌ها از نحوه اجرای قانون اساسی را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»

آقای احمدی‌نژاد در نامه خود نوشته که از نحوه اجرای قانون اساسی «از سوی ریاست قوه قضاییه» نگران است و افزود: «در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت‌اندیشی قوه قضاییه در اجرای وظایف قانونی رییس جمهوری پیش‌بینی نشده است.»

آقای احمدی نژاد در ادامه این نامه آورده است: «در حالی که جناب‌عالی به آسانی به رییس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید، آیا می‌توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود؟ آیا به نظر جناب‌عالی اجرای اصول قانون اساسی می‌تواند تحت تاثیر سال‌های مختلف مسوولیت یک مسوول متوقف و یا دگرگون شود؟ آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضاییه تحت تاثیر حوادث سیاسی است؟»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه ‌روز یک‌شنبه در مورد تقاضای رییس جمهوری اسلامی برای بازدید از زندان اوین، به خبرنگاران گفته بود: «با توجه به این‌که چنین تقاضایی در بیش از هفت سال که از دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد گذشته، سابقه نداشته است، ممکن است ذهن مردم به این سمت برود که اکنون مگر مسئله اصلی بازار، گرانی، کنترل ارز و تحریم نیست؟ لذا ممکن است شائبه سیاسی ایجاد شود.»

رییس جمهوری اسلامی در پاسخ به این اظهارات گفت «به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی، جناب‌عالی (رییس قوه قضاییه) می‌توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید؟ آیا به عنوان رییس قوه قضاییه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر کنید؟»

گفتنی است قصد آقای احمدی‌نژاد برای بازدید از زندان اوین پس از آن اعلام شد که علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی او برای اجرای مجازات به اوین منتقل شد.

سخن‌گوی قوه قضاییه می‌گوید درخواست آقای احمدی‌نژاد برای بازدید از زندان اوین به دلیل زندانی شدن آقای جوانفکر است.

آقای احمدی‌نژاد با انتقاد از این نوع برخورد با اعلام این‌که به او اتهام «حمایت از مجرم» زده شده، نوشته است: «گرچه این‌جانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می‌دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان، حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می‌دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری این‌جانب بوده است.»

بیشتر بخوانید:

 «بازدید سرزده از زندان حق رییس جمهوری است»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,