Saturday, 18 July 2015
24 September 2021
با افزایش رشد ناخالص داخلی چین

«چین جای ژاپن را به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان می‌گیرد»

2009 July 14

بی‌بی‌سی – در گزارشی که وزارت اقتصاد ژاپن انتشار داده اذعان شده که این کشور به زودی مقام خود به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان را به چین واگذار خواهد‌کرد.

این نتیجه‌گیری با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول هم‌خوانی دارد که معتقد‌است میزان رشد ناخالص داخلی چین در سال 2010 از رشد ناخالص داخلی ژاپن بیشتر خواهد شد و چنانچه ژاپن همچنان در رکود اقتصادی باقی بماند ممکن است سبقت گرفتن چین بر ژاپن، در نیمه دوم سال 2009 اتفاق بیافتد. ژاپن به مدت چهل سال پس از آمریکا دارای بزرگ ترین اقتصاد جهان بود.

20090715_world_japaneconomy

انقباض اقتصاد ژاپن در سه ماهه اول سال 2009 معادل سالانه 14 ممیز دو درصد بود که بدترین عملکرد اقتصادی این کشور محسوب می شود.

وزارت بازرگانی ژاپن با توجه به این آمار توصیه کرده که برای جلوگیری از انحطاط بیشتر از نظر قدرت ملی، دولت برنامه اصلاحات را به اجرا بگذارد.

در گزارش دولت ژاپن آمده است که در دهه های 1970 و 1980، آمریکا و اروپا با مشکلات مشابهی روبرو بودند ولی این کشورها توانسته‌اند از راه ابتکار در تکنولوژی اطلاعاتی و نیز امور مالی، رشد اقتصادی خود را افزایش دهند.

در این گزارش هم چنین علیه سیاست حمایت دولت از صنایع داخلی، با توجه به رکود اقتصادی جهانی هشدار داده شده و گفته شده هنگام بدی وضع اقتصادی وسوسه سیاست های حمایتی دولت افزایش می یابد ولی نباید تاریخ سیاست های حمایتی دولت را تکرار کرد و موجب رکود جهانی شد.

در گزارش پیشنهاد شده که ژاپن با فراهم‌آوردن انرژی خورشیدی و سیستم‌های ذخیره انرژی برای سایر کشورها و نیز تامین هزینه‌های زیربنایی برای اقتصادهایی که از نظر مالی در مضیقه قرار دارند، نقش کارشناس و حلال مشکلات را به عهده بگیرد.

بحران اقتصادی جهانی صدمه زیادی به اقتصاد ژاپن وارد‌کرده ولی با این وجود از نظر درآمد سرانه، ژاپن 10 برابر ثروتمندتر از چین است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|