Saturday, 18 July 2015
26 January 2021
بازخوانی کتاب کیمیاگر

«به روایت یک کیمیاگر»

2010 January 23

مجید/ رادیوکوچه

کیمیاگر اثر «پائولو کوئیلو» نویسنده مشهور برزیلی از رمان‌های بسیار پرفروش دهه پایانی قرن بیستم جهان است. این کتاب در بیش از 150 کشور منتشر شده وبه بیش از 52 زبان تر جمه شده‌است.

این رمان درباره چوپانی اسپانیایی بنام سانتیگو که زادگاهش را به خاطر رویایی که در خواب دیده ترک می‌کند وراهی سفری می‌شود که در آن سفر در حقیقت به یک سیر وسلوک عارفانه و تذهیب نفس می‌انجامد. این داستان تلاش دارد تا خود انسان وطبیعت اطرافش را به طرز زیبایی به ما بیاموزد ودر این رهگذر قهرمان داستان به چالش‌هایی کشیده می‌شود که بی‌شباهت به زندگی کنونی ما دارد.

مطلب بسیار مهم در این کتاب شناختن و  چگونه دیدن حوادث ونشانه‌هاست. که بسیاری این کتاب را چندباره مطالعه کردند وبه درک عمیق‌تری از زندگی شخصی خودشان رسیده‌‌اند.

به هرحال در انتظار نقطه نظرات دوستان در باب این داستان هستیم که از این دیدگاه زندگی هر کسی می‌تواند یک رمان به زیبایی کیمیاگر باشد.

– بخش نخست

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

-بخش دوم

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

– بخش سوم – 7 بهمن ماه – 27 ژانویه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش چهارم – 14بهمن ماه – 3 فوریه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش پنجم – 17 بهمن – 6 فوریه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش ششم – 21 بهمن ماه – 10 فوریه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش هفتم – 24 بهمن ماه – 14 فوریه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش هشتم – 28 بهمن ماه – 17 فوریه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش نهم – 1 اسفندماه – 20 فوریه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش دهم – 5 اسفندماه – 24 فوریه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش یازدهم – 7 اسفندماه – 26 فوریه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش دوازدهم  – 12 اسفندماه – 3 مارس

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش سیزدهم  – 15 اسفندماه – 6 مارس

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش چهاردهم  – 19 اسفندماه – 10 مارس

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش پانزدهم  – 22 اسفندماه – 13 مارس

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش شانزدهم  – 26 اسفندماه – 17 مارس

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش هفدهم  – 29 اسفندماه – 20 مارس

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش هجدهم و پایانی  – 4 فروردین ماه – 24 مارس

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,