Saturday, 18 July 2015
24 July 2021

«یک زندانی سیاسی در زندان اوین درگذشت»

2010 January 21

رادیو کوچه

البرز­قاسمی زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد صبح روز­گذشته در زندان اوین درگذشت.
به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، البرز­قاسمی زندانی سیاسی متهم به محاربه از طریق عضویت در یک سازمان سیاسی که از سرطان پیشرفته معده نیز در رنج بود، در­پی وخامت وضعیت جسمی صبح روز­گذشته پس از انتقال به بهداری زندان اوین درگذشت.
بر اساس این گزارش این زندانی در بند 350 زندان اوین به همراه برادر خود، حمید­قاسمی، نگهداری می‌شد.
لازم به توضیح است که البرز و حمید­قاسمی، متهم به محاربه از طریق عضویت در یک سازمان سیاسی، در دادگاه اولیه محکوم به اعدام و در دادگاه تجدید نظر به حبس ابد محکوم شده‌اند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,