Saturday, 18 July 2015
19 January 2021

پخش امروز رادیوکوچه

2010 January 22

جمعه 2 بهمن ماه –  22 ژانویه

4.30 – 6.30 بعد از ظهر – به وقت تهران

اجرا : اردوان و محبوبه

note3 معرفی کمیته گزارش گران حقوق بشر در ایران – حسام میثاقی

note3 «پسر حاجی و حزب کمونیست» – مهدی کسائیان

note3 تحلیل سیاسی – «ماه اضطراب رسید» – فرزانه روشن

note3 خبر

note3 روزنگاشت – به مناسبت زادروز خسرو گلسرخی-  محبوبه

note3 یک بند یک موسیقی

note3 تقویم تاریخ – مریم

note3روزهای هفته و مناسبت نام گذاری آن ها در ایران باستان – سیمین

note3 ملودی کوچه – سمر سعیدی

note3 پارسی نامه – فرشاد و کاملیا

note3خبر

note3 شبانه‌ها – کامران ملک مطیعی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,