Saturday, 18 July 2015
28 January 2020
گزارش خبری علمی

«اثر الکل در دوران بارداری بر ضریب هوشی»

2012 November 17
دکتر آویده مطمئن‌فر/ رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

avideh@koochehmail.com

بر اساس یک مطالعه جدید به رهبری پژوهش‌گران دانش‌گاه بریستول و آکسفورد با استفاده از داده‌هایی در رابطه با بیش از چهار هزار مادر و فرزند، محققان دریافتهاند که سطوح نسبتن کم الکل در حالی که کودک در رحم مادر است می‌تواند IQ  یا همان ضریب هوش کودک را تحت تاثیر قرار دهد.

قبلن به زنان باردار در مورد مصرف الکل توصیه می‌شد که از استفاده آن کاملن پرهیز کنند یا این استفاده را در دوران بارداری در حد متوسط نگاه دارند. توصیه کنونی البته با این دستورالعمل ها که استفاده از مقدار متوسط را امن توصیه میکرد در تناقض است. مطالعات قبلی شواهد متناقض و ناسازگاری را در مورد اثر مصرف الکل در حد متوسط بر ضریب هوش کودک به وجود آورده بود. و این شاید به این دلیل است که جدا کردن اثرات مصرف الکل در حد متوسط از اثرات شیوه زندگی و عوامل اجتماعی، مانند سیگارکشیدن، رژیم غذایی بسیار غنی، سن مادر و آموزش و پرورش دشوار است.

این مطالعه پیچیده بوده است، اما پیام‌ آن بسیار ساده است. حتا مقادیر متوسط الکل در دوران بارداری می‌تواند بر هوش کودک در آینده تاثیر داشته باشد. بنابراین زنان دلیل خوبی برای انتخاب اجتناب از مصرف الکل در زمان بارداری دارند

تصور می‌شود که برای اولین بار در نوع خود، این مطالعه، یکی از قابل توجه ترین باشد زیرا با استفاده از تنوع ژنتیک اثرات متوسط استفاده از نوشیدنی های الکلی یعنی کمتر از یک تا شش واحد الکل در هفته، در دوران بارداری را در میان گروه زیادی از مادران و فرزندان مورد بررسی قرار داده است. از آنجا که تغییرات فردی در DNA  به شیوه زندگی و عوامل اجتماعی مربوط نیست، این روی کرد یک عارضه بالقوه را در این مطالعه حذف می‌کند.

در این مطالعه چهار نوع ژنتیک در ژن های متابولیسم الکل در میان 4167 کودک مورد مطالعه به شدت با IQ  پایین‌تر در سن هشت سالگی مربوط است. در چهار نوع ژنتیک مختلف که مورد مطالعه بوده است، IQ کودک به طور متوسط تقریبن دارای دو امتیاز کمتر بوده است.

اما این اثر تنها در میان فرزندان زنانی که مصرف کنندگان متوسط الکل بوده‌اند دیده می‌شود و هیچ اثر مشهودی در میان کودکانی که مادران آن‌ها در دوران بارداری به طورکامل از نوشیدن مشروبات الکلی اجتناب کرده بودند وجود ندارد. این نشان می‌دهد که قرارگرفتن در معرض الکل در رحم مادر منجر به تفاوت در IQ کودکان است.

هنگامی که یک فرد الکل می نوشد، اتانول توسط گروهی از آنزیم ها به استالدهید تبدیل می‌شود. تغییرات در ژن هایی  که از این آنزیم ها رمزبرداری می‌کنند منجر به تفاوت‌هایی در توانایی آن‌ها در متابولیسم اتانول می‌شود. در متابولیز های کند، سطح الکل ممکن است بالاتر باشد و اثرات آن به مدت طولانی تری نسبت به متابولیزهای سریع باقی بماند.

اعتقاد بر این است که متابولیسم سریع اتانول از رشد غیرطبیعی مغز در نوزادان جلوگیری می‌کند زیرا الکل کم‌تری به جنین منتقل می‌شود، اگر چه مکانیسم دقیق آن هنوز نامشخص است.

مطالعات قبلی بر شواهد تجربی تکیه کرده بودند و درست مشکل اینجا است. اغلب مطالعات با شواهد تجربی دریافته بودند که نوشیدن در حد متوسط نسبت به امتناع کامل مفید است، زیرا مادرانی که در دوران بارداری با اعتدال می نوشند معمولن تحصیل کرده هستند، یک رژیم غذایی خوب را دنبال می‌کنند و بعید است که سیگار بکشند. تمام عواملی که به IQ بالاتر در کودک ارتباط دارند و هر اثر منفی که قرار گرفتن در معرض الکل ممکن است داشته باشد را می پوشانند. ولی این مطالعه، از سوی دیگر، مصرف حد متوسط الکل به جای مصرف بالای الکل در بیش از چهار هزار زن  را در نظر گرفته است. این مطالعه از یک تکنیک تازه به نام راندومیزاسیون مندلی که راه علمی قوی بررسی ارتباط بین مواجه بودن با یک مشکل و بیماری‌های بعدی را با استفاده از انواع ژنتیک میسر می‌سازد استفاده کرده است. مطالعه با انواع ژنتیک تاثیر شیوه زندگی یا عوامل دیگر را در نظر نمی‌گیرد.‌

مصرف الکل مادران باردار بر اساس پرسشنامه تکمیل شده توسط آن‌ها در ۱۸ هفتگی بارداری در نظر گرفته شده است. این مجموعه شامل سوالاتی در مورد مقدار متوسط و فرکانس مصرف الکل قبل از بارداری، در طول سه ماهه اول، و در دو هفته قبل و یا در زمانی که آن‌ها برای اولین بار تکان خوردن کودک را احساس کرده‌اند.  یک نوشیدنی به عنوان یک واحد الکل مشخص شده بوده است.

حدود هفته ۳۲ بارداری یک پرسش‌نامه دیگر توسط ماداران باردار تکمیل شده بود که در آن سوالاتی در مورد مصرف الکل هفتگی به طور متوسط و تعطیلات آخر هفته پرسیده شده بود. هر مصرفی حتا کم‌تر از یک واحد در هفته در سه ماهه اول و یا هنگام احساس حرکت کودک برای اولین بار، به آشامیدن در دوران بارداری دسته بندی شده بود.

IQ کودکان زمانی که آن‌ها هشت ساله بودند با استفاده از نسخه کوتاه مقیاس هوش وکسلر برای کودکان مورد آزمایش قرار گرفته بود.

در هر حال این نتایج نشان می‌دهد که حتا در میزان مصرف الکلی که به طور معمول بی‌ضرر در نظر گرفته می‌شود،  ما می‌توانیم تفاوت‌هایی در IQ دوران کودکی ببینیم. بنابراین حتا در این سطح متوسط، الکل بر رشد مغز جنین موثر است.

این مطالعه پیچیده بوده است، اما پیام‌ آن بسیار ساده است. حتی مقادیر متوسط الکل در دوران بارداری می‌تواند بر هوش کودک در آینده تاثیر داشته باشد. بنابراین زنان دلیل خوبی برای انتخاب اجتناب از مصرف الکل در زمان بارداری دارند.

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,