Saturday, 18 July 2015
26 January 2021

«یک دقیقه سکوت به احترام مردم ایران»

2010 January 24

20100124- nasa-koocheh

دکتر فیروز نادری یکی از مدیران ارشد سازمان فضایی ناسا در سمینار «انتقال مشعل موفقیت» که در اورنج کانتی امریکا برگزار شد، از حاضرین خواست که به احترام مردم ایران و آسیب دیدگان حوادث اخیر، یک دقیقه سکوت کنند

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , ,