Saturday, 18 July 2015
02 October 2023
رسانه‌های مخالف دولت جمهوری اسلامی:

«خودداری ماموران از تامین مواد ‌غذایی برای میرحسین موسوی»

2012 December 11

خبر / رادیو کوچه

به گزارش رسانه‌های مخالف دولت جمهوری اسلامی، از چندی پیش، ماموران امنیتی «تغییر رفتار نگران‌کننده‌ای را با میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان ابراز داشته و هم‌چنین از تامین مواد غذایی» برای او و همسرش زهرا رهنورد خودداری کردند.

به گزارش کلمه، ماموران امنیتی که پیش‌تر از آوردن هرگونه مواد غذایی از سوی فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد برای پدر و مادرشان که در حصر خانگی به‌سر می‌برند، جلوگیری می‌کردند، اکنون اعلام کرده‌اند «مسوول ‌تامین مواد غذایی آن‌ها نیستند  و خانواده باید این کار را برعهده بگیرد.»

در ادامه این گزارش آمده است «در حال حاضر ماموران، مواد غذایی را که فرزندان‌ آقای موسوی تهیه می‌کنند، جلوی در تحویل می‌گیرند تا به پدر و مادر آن‌ها برسانند.»

گفته شده از چندی پیش مهدی کروبی از دیگر رهبران مخالفان در ایران نیز در وضعیت نامناسب جسمی به‌سر می‌برد.

لازم به اشاره است میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از 22 ماه پیش تا به حال، در حصر خانگی هستند.

 بیشتر بخوانید:

 «نسبت به وضعیت معیشتی زندگی مردم نگرانم»

 «موافقت با بستری‌شدن مهدی کروبی در بیمارستان»

 «موسوی و کروبی توبه‌کنند و بازگردند»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,