«پس از بیست سال»

شهره شعشعانی / رادیو کوچه داستان «پس از بیست سال» نوشته «ویلیام سیدنی پورتر» (William Sydney Porter) مشهور به اوهنری (O’Henry) نویسنده آمریکایی متولد 1862 است . یک مامور پلیس در حال گشت‌زنی متوجه مردی در گوشه تاریک خیابان می‌شود. مرد می‌گوید بیست سال پیش با دوستی که دیگر او را ندیده در این مکان … Continue reading «پس از بیست سال»