Saturday, 18 July 2015
28 September 2021

پخش امروز رادیوکوچه

2010 January 26

سه شنبه 6 بهمن ماه –  26 ژانویه

4.00- 6.00 بعد از ظهر – به وقت تهران

اجرا : علی و اعظم

note3 تقویم تاریخ – مریم

note3 گزیده مطبوعات

note3 گزارش روز –  سام شریف

note3 خبر

note3 روزنگاشت – با خوانش محبوبه

note3 کوچه مهتابی – نقدی بر یادداشت دکترحمید دباشی با عنوان «وطن کجاست؟»- اردوان طاهری

note3 آهسته با قصه -«کرانه ی سوم رود» –  پیام

note3 تحلیل سیاسی – تحلیلی بر بیانیه روز گذشته مهدی کروبی- اردوان

note3 آقای گجت – دامون

note3 کتاب هفته – معرفی کتاب «زندگی به رغم تاریخ» ترجمه ای از خسروناقد – با خوانش مجید

note3 طنز و پزشکی – علی انجیدنی – با خوانش اردوان

note3 خبر

note3 گفت و گوی روز – اردوان

note3 شبانه‌ها – کامران ملک مطیعی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,