Saturday, 18 July 2015
03 December 2020
دایره‌ی شکسته

«معنای بی‌معنا»

2012 December 18

مهشب ‌تاجیک/رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

هنرمندان کیستند؟ چه می‌کنند؟ تصوراتی ما از یک هنرمند داریم و یا تعریفی که یک هنرمند از خود دارد چگونه بیان می‌شود؟ این مسئله که هنرمندان کیستند و رسالت‌شان چیست بحثی است به دیرینگی تاریخی که هنر به‌وجود آمده است. هنرمندی که این نام را با خود به یدک می‌کشد، با موضوعی به نام هنر در بستری که اندیشه‌ها و کارکردهای متفاوت داشته است بالیده و به جلو آمده. کارکردی که به طور حتم در هنرمند پارینه‌سنگی با هنرمند قرون وسطی و رنسانس و قرن بیستم تفاوت‌های عمده‌ای داشته که بنا به اقتضای شرایط و زمان زیست‌شان نمود پیدا می‌کند اما هر گروه از این هنرمندان فرآورده‌هایی را تولید می‌کنند که موجب می‌شود به قضاوت نشانیده شوند. هنرمندی در حال کار کردن با یک دوربین عکاسی، هنرمندی در حال نقاشی به روی یک دیوار یا خلق یک ابژه در کامپیوتر همه یک تعریف در ساحت هنر دارند اما گاهی این تنوع در گونه‌گونی وافی به مقصود در یک تعریف نمی‌تواند باشد.

یکی از خواصی که هنرمندان دارند، پرستش است. بسیاری از هنرمندان در طول تاریخ مورد ستایش چشم بسته‌ی طرفدارانشان قرار گرفتند و آغوش‌ها برایشان گشوده بوده است. حتا این مسئله گاهی در زمان حیات آن‌ها اتفاق نیفتاده است و خواص هنرمند بودنشان باعث شده که وقتی دیگر نبودند سرانجام مورد اعتنا قرار گرفته و ایمان و اعتمادی بلامانع و بدون شک را برای خود به دست آورده‌اند. هنرمندان انسانند و واقعیتی که ما باید بپذیریم این مورد است که آن‌ها درواقع تولید کننده‌ی فراورده-هایی هستند که به ما کمک می‌کند تا به آن‌ها اعتبار ببخشیم و برای آن‌ها جای‌گاه اجتماعی در خور ستایش و پرستش مهیا کنیم. این خواص یک اثر است که به خالقش نسبت داده می‌شود. گونه‌‌گونی هنرها همچنین نقش بسیار جدی و مستحکمی در راستای این مسئله ایفا می‌کند که به هنرمند چنین شانی داده می‌شود.  این دوره از تاریخ هنر به خصوص برای ما رفع‌کننده‌ی پریشان‌حالی و گم‌گشتگی-امان است. برای رفع تمام نابه‌سامانی‌های زندگی جاری امروز به این روش کارگشا چنگ می‌اندازیم و تمسک می‌جوییم و در کنار خود افرادی را داریم با ایده‌ها و اندیشه‌ی هنرمندانه‌ی خود با هدفی انسان‌دوستانه، دنیای مطلوب ما را خلق می‌کنند و ما را با خود به کامیابی می‌کشانند، نقاشی را می‌ستاییم، فیلمی را با جان و دل به نظاره می‌نشینیم‌. ستاره‌ی موفق یک سینما را تحسین می‌کنیم و با آن‌ها به سمتی که می‌خواهیم می‌رویم هر چند که گاهی هنرمندانی را یک‌سر به فراموشی می‌سپاریم که شایستگی‌‌هایی چندین برابر داشته‌اند و آن‌ها را به سمت عزلت هل می‌دهیم.

20121218-dayere1--koocheh

یک هنرمند در مقام یک فرد می‌تواند موضع و نگرشی داشته باشد که به طور حتم عاری از هر قطعیتی است، هنرمند می‌تواند از میان شرایط مختلف آنی را که با هدف و رسالتش هم‌خوانی بیش‌تری دارد برگزیند و شروع به تولید و عرضه‌ی الگو نماید. نیاز به هنر در طبیعت همه‌ی ما هست، ما به مماس بودن با هنر احتیاج مبرم داریم و هنرمند منفذ این تماس است، شاه‌کارهای هنری مهم‌ هستند و هنرمندی که آن‌ها را به وجود می‌آورد. اما قضاوت به زبان تیز در مورد هنرمند کار امروز نیست، می‌توانیم به هنرمند رسالتی نسبت دهیم یا او را تعریف کنیم، می‌توانی توقع داشته باشیم که با عمق و بهبود بهتر به سمت جلو بروند اما هنر فی‌نفسه به سمت جلو نمی‌رود، هنرها بر یکدیگر فائق نمی‌آیند و نمی‌توان هنری را که صرفن برای ما جسورانه است ستایش بیش‌تری را نصیب هنرمندش نمود و هنرمند دیگری را برای کار ذیگری به عزلت کشایند. جهان در حال تغییر است، آرمان‌گرایی رو به زوالی جدی است و دستاورد هنرمند را جدی گرفتن و برای آن بها قایل شدن از هیاهوهای پیرامون اصل هنر خواهد کاست و هنرمند در بطن این روند تعریف می‌شود و ویژگی‌ها و اثرش را منتشر خواهد کرد. انسان بیناست و ضرباهنگ مناسب دنیایی را که لازم دارد درک خواهد نمود. اثر هنرمند نه صرفن یک اثر که مجموعه‌ای از فعالیت‌های اوست، که ایدئولوژی، آرمان و نگرش او را با خود خواهد داشت. پل کله می‌گوید: «کار هنری بیش از هر چیز یک فرایند آفرینش است، آن هرگز به عنوان یک پدیده‌ی صرف تجربه نمی‌شود».

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,