Saturday, 18 July 2015
29 September 2023

«خشت اول»

2013 January 02

محمد / رادیو کوچه

…………………………………..

«تابوشکنی حجاب، تاثیر حضور قره‌العین» «تابوشکنی حجاب، تاثیر حضور قره‌العین»

اولین باری که در فضای جامعه ایران زنی بدون حجاب در منظر عموم حضور یافت و بر منبر، وعظ خطابه نیز کرد، در حدود دویست سال قبل، آیا خشت اول را درست بر جای خود نهاد و یا این که نهادی نادرست و از روشی غلط بنا شد.

…………………………………..

«اولین نگارش‌های روزانه، راهی که خطا رفت» «اولین نگارش‌های روزانه، راهی که خطا رفت»

روزنامه‌نگار به این معنا که کسی که هر روز نگارش اتفاقی را می‌کند، این‌جا هدف ماست. شاید تا به حال واژه قلم به مزد و یا مزدور رسانه‌ای را بار‌ها شنیده باشید، اما این‌که چرا چنین واژه‌هایی در ادبیات گفتاری و نوشتاری ما بوجود آمد و یا چرا چنین کسانی پرورش یافتند که نیاز به چنین واژگانی جهت توصیفشان شود مبحثی است که می‌بایست به تاریخ و گذشته باز گردیم.

…………………………………..

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,