Saturday, 18 July 2015
30 September 2023

«هفتاد و چهار ضربه شلاق به جرم سگ‌بازی در قم»

2013 January 15

این خبر در بخش شایعه رادیو کوچه قرار دارد و رادیو کوچه صحت و سقم آن را تایید نمی‌کند.

 

یکی از سایت‌هایی که معمولن دیدگاه‌های حکومت ایران را منتشر می‌کند،‌ گزارشی از یک پرونده با قید شماره کلاسه و نام متهمان منتشر کرده که مطابق آن، دو نفر به جرم «به نمایش‌گذاشتن چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار می‌کند(سگ‌بازی در خیابان)» به تحمل ٧۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. رادیو کوچه بر مبنای سیاست خود در حفظ حقوق و شان اجتماعی افراد، نام‌های مذکور و شماره پرونده را در نقل این گزارش حذف کرده است.

کلاسه پرونده :…

مرجع رسیدگی‌کننده : شعبه صدویکم دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان قم

شاکی : دادستان عمومی و انقلاب قم عطف به کیفرخواست  شماره … صادره از شعبه هشتم دادیاری

متهمان:
اتهام : «به نمایش گذاشتن چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار می‌کند» (سگ بازی در خیابان)

گردشکار :
دادستان عمومی و انقلاب قم عطف به کیفرخواست شماره … صادره از شعبه هشتم دادیاری به اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی با سگ‌بازی در محل عمومی نسبت به متهمین … و … اقدام به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست با توجه به گزارش مامورین انتظامی و ارسال پرونده به دادگاه می‌نماید که با توجه به اینکه متهمین حضور یافته و اظهار می دارند که قبول داریم در خیابان سگ به همراه داشتیم و لکن نمی‌دانستیم که این کار جرم بوده و تقاضای بخشش را داریم، دادگاه با توجه به گزارش مامورین انتظامی که حاکی از به همراه داشتن سگ در خیابان و نیز اقرار متهمین می باشد و با توجه به اینکه اقدام متهمین عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار می نماید و با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست به عمل آمده از سوی شعبه هشتم دادیاری دایر بر جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی با سگ‌بازی در محل عمومی به شرح ذیل اقدام با اتخاذ تصمیم و صدور رای می‌نماید.

dog-police-iran

 رای دادگاه:

در رابطه  با اتهام آقایان…و … دایر بر جریحه‌دار کردن عفت عمومی با سگ‌بازی در محل عمومی با توجه به محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی نحوه دستگیری متهمان تحقیقات معموله منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب نحوه اظهارات و اقاریر متهمان در مرجع انتظامی و دادسرا و اینکه نامبرده علیرغم ابلاغ و اطلاع در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه نیز تقدیم ننموده‌اند، مویدا به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده که همگی حاکی از آن است سگ که موجود نجس است متعلق به متهم ردیف اول بوده که در خیابان بوعلی فلکه بستنی از پرترددترین و شلوغ‌ترین خیابانهای اصلی شهر و به دست متهم ردیف دوم داده و در مرئی و منظر عموم سگ‌بازی می‌نموده‌اند فلذا بزه انتسابی محرز و مسلم تشخیص داده شد دادگاه با استناد به ماده 10 و 638 از قانون مجازات اسلامی هریک از متهمان را به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و یک قلاده سگ مکشوفه نیز چون موجود نجس می باشد و آلودگی‌های فراوان دارد، معدوم گردد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان قم می باشد .

……………………………………

این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , 

۱ Comment


  1. محمد
    1

    من نمیدونم چرا خداوند اصلا سگ رو آفرید و از اون بدتر اینهمه اون رو با انسان جور کرده ! یعنی قبل از خلقت نمیشد فهمید موجودی که حاضره جونش رو بخاطر صاحب انسانش بده نجس محسوب میشه؟