Saturday, 18 July 2015
16 May 2021

«کودکان صداهای ماوراءالطبیعه را می‌شنوند»

2010 January 31

محققان روانشناسی هلند طی بررسی‌ها و گزارشات سالیانه خود به این نتیجه دست یافتند که کودکان در سنین خاصی می‌توانند صداها و اصواتی را که بزرگسالان قادر به شنیدن آن‌ها نیستند ، بشنوند.
به گزارش ایسنا و بر اساس گزارش محققان و دانشمند‌ان دانشکده روانشناسی «گرونین گن» در هلند، این موضوع به اثبات رسید که یکی از 11 کودک بین سنین هفت تا هشت سال می‌توانند صداهایی را که دیگران قادر به شنیدن آنها نیستند، بشنوند.
در این گزارش آمده است که پیش از این گمان می‌شد که صداهای وهم برانگیز که کودکان می‌شنوند می‌تواند در سنین نوجوانی و بزرگسالی به یک نوع بیماری روحی و روانی منجر شود، اما طی تحقیقات جدید این موضوع به طور کامل ردشده و دانشمند‌ان اعلام کردند که شنیدن این صداها  به هیچ عنوان باعث بروز بیماری‌های روانی نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تحقیقات که در مجله روانشناسی انگلستان نیز آمده است، به این موضوع اشاره دارد که طی پنج سال تحقیق که بر روی سه هزار و 800 کودک انجام شد، این موضوع مشخص گردید که یکی از شش کودک اعلام کردند: «این صداها باعث آزارشان می‌شود، کمتر از یکی از هر پنج کودک نیز گفتند که شنیدن این اصوات در تفکر و تخیل آنها مداخله ایجاد می‌کند. با این حال هنوز مشخص نشده است که منشاء این اصوات از چیست؟»
محققان تلاش می‌کنند تا با زیر نظر گرفتن این کودکان و حالات آنها، منبع این اصوات ماوراء الطبیعه را کشف کنند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,