Saturday, 18 July 2015
03 October 2023

«ویدیو/ وزارت اطلاعات و خبرنگاران آن»

2013 January 30

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , 

۲ Comments


  1. دکتر پشیمان
    1

    این نفر هایی که حتما یا توده ای یا اکثریتی اند ونقش شاه ورضا شاه را بازی میکنند بهتر است یک آزمایش بدهند ممکن است براستی فرزند شاه ورضا شاه باشند یک کمی به خود شک کنند البته انسانهای بی شرف وبی وجدان زیادند که خود را هنرمند مینامند کشور ما هم مانند کره شمالی ها زیاد دارد که به لجن کشیدن تاریخ خود را هنر مینامند البته کارگردان بیچاره حتما دوست دارد که اسم در بیاورد قدرت وپول دارد زیرا اطلاعاتی است مردم فرق نمیکند کی از محمد نوریزاد گرفته تا رهبران گروههای سیاسی فعال در ۵۷ اینرا فهمیده اند که اشتباه کرده اند شاه هرچه بود هرکه بود میهن پرستی نمونه بود برای ایران چز سرافرازی نمیخواست ایران را به این روز ننشاند بلکه بر عکس ایران را از فقر وگمناهی به نام وقدرت رساند روحش شاد دوران سیاه ملایان دیری نخواهد پایید آهنگ فیلم رضا موتوری ماچرای یک دزد است که کیمیایی انقلابی سابق به نام یک ترانه انقلابی به ریش ملت بست


  2. بسیجی سابق
    2

    به نوبه خود باید بگم که گوه خوردم که انقلاب کردم. همین