شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
26 August 2016

«بنویس، بنویس»

۱۳۹۱ بهمن ۱۱

از ریشار سگوین

ترجمه افسانه هژبری / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

تقدیم به همه آنانی که با قلم خود با بی‌عدالتی می‌جنگند

بنویس از صحرای رونده / از جنگل معدوم / بنویس از هر ضربۀ تبر / از هر پرنده تیر خورده/ از همه دریاچه های مسموم / این سیاره از وجود تهی شده/ فریاد کن درباد / بنویس زندگی وهوس هایت را// بنویس، بنویس، همیشه بنویس/ بر ماسه، حتی بر آب/ بنویس ازبرای غرق نشدن/برای گذر از اقیانوس ها/ بنویس برای غلبه بر دروغ/ کلمات نفرت خورندۀ روح / بنویس برای کسانی که نمی‌دانند / که سکوت تنها صدای آنان است // بنویس

بنویس برای زن کتک خورده/ برای مرد گرسنه / برای آنان‌که واداربه سکوت شده اند/ با سلاح آتشین یا آهنین/ بنویس بروی دیوار محله های محصور شده/ برای بریدن میله ها /برای دست‌هایی‌ که دیگر نمی‌توانند / برای آنانی که تعقیب یا کشته می‌شوند / به نام خدا یا قانون/ به آنانی که انگشتانشان قطع شده // بنویس

بنویس تا بسی فراتر رویم از مرزها، از نژادها/ تا از آنانی بگوئیم که مرعوب شده اند/ که بخاطر نوشتن محصور شده اند/ که سخن بلند می‌گویند و رسا می‌گویند / برفرازهمهمه مرگ//بنویس// بنویس فریادهای کوبنده ات را / بنویس زندگی و عمرت را/ بنویس بروی پرچمی که برافراشته می‌شود / رودر روی دیگر پرچمهای در حال احتزاز/ بنویس برای آنانی که بپا می‌خیزند / برعلیه جهل و زور/ بنویس برای فردا هائی قابل زندگی / و برای رام نمودن امروزها// بنویس

بنویس از دوستی‌ها ی مرده/ از فراموشی که بر در می‌کوبد / از لذت عشاق/ از وحشت پیری/ با مشتهایت از اعماق وجود/ با لبخند یک کودک/ برای فراموش نکردن خون… بنویس، بنویس زیباترین ترانه ها / فریادی از عشق برای زنده ها// بنویس/ فریادی از عشق برای زنده ها

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,