شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
28 October 2016

«جدول برنامه ها»

۱۳۹۱ بهمن ۱۶

دو شنبه شانزدهم بهمن 91 / چهارم فوریه 2013

 پس نشینی تند – ضیافت های یک عاشق – اکبر ترشیزاد

 گزارش خبری – ایران متهم به توزیع جنگ افزار در افغانستان – الهه ساحل

 روزنگاشت – به بهانه سال روز در گذشت مینا کشور کمال – محبوبه شعاع

 حوزه زنان – مصر و نوزده تجاوز در یک هفته – آیدا قجر

 قاعده هرم – روزنامه نگاری با طعم سس کچاپ – محمد

 گزارش اجتماعی – ازدواج چالش بزرگ جوانان در افغانستان – الهه ساحل

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,