Saturday, 18 July 2015
05 August 2020

«جدول برنامه ها»

2013 February 09

شنبه بیست و یکم بهمن 91 /نهم فوریه 2013

 قصه های ما، از رویا تا واقعیت – اتاقک بهداشتی – شهره شعشعانی

 پس نشینی تند – عید چینی ها و مساله اقلیت – اکبر ترشیزاد

گفتگو – دستگیری یکی دیگر از اعضای عرفان حلقه – اردوان روزبه

گفته های دوچرخه سوار جهانگرد – تمدید نشدن ویزا و تغییر ناگهانی برنامه های سفر – محمد تاجران

 دایره شکسته – نخ های نامرئی – مهشب تاجیک

 قصه های جزیره – زن قشنگ زیبا – هادی خوجینیان

دو بخش خبر

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,