Saturday, 18 July 2015
23 January 2021

پخش امروز رادیوکوچه

2010 February 02

سه شنبه 13 بهمن ماه – 2 فوریه

4.00- 6.00 بعد از ظهر – به وقت تهران

اجرا : علی و اعظم

note3 تقویم تاریخ –  علی

note3 گزیده مطبوعات

note3 گزارش روز –  سام شریف

note3 خبر

note3 روزنگاشت – به بهانه سال مرگ پرویز یاحقی – با خوانش محبوبه

note3 کوچه مهتابی – «ورزش افلاطونی و سیاست ایرانی» – اردوان طاهری

note3 آهسته با قصه – «چراغ های میدان وندوم»- پیام

note3 آقای گجت – دامون

note3 کتاب هفته – نگاهی به  آثار  ساناز زارع ثانی – با خوانش مجید

note3 خبر

note3 گفت و گوی روز – اردوان

note3 شبانه‌ها – کامران ملک مطیعی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,