شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
21 September 2016

«جدول برنامه ها»

۱۳۹۱ اسفند ۰۵

شنبه پنجم اسفند 91 /بیست وسوم فوریه 2013

 پس نشینی تند- مشایی از پیش پیروز – اکبر ترشیزاد

 دایره شکسته – سکوت بیمار- مهشب تاجیک

پاپ رفت، زنده باد پاپ – کرل اونگارو – ترجمه : کامران موسوی

قصه های ما، از رویا تا واقعیت – بر غرور ما اشک بریز – شهره شعشعانی

 دو بخش خبر

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,