شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
03 September 2016

«جدول برنامه ها»

۱۳۹۱ اسفند ۱۰

پنج شنبه دهم اسفند ۹۱ /بیست وهشتم فوریه ۲۰۱۳

 شاد و تندرست – استقلال و گام نخست لرزان  – اکبر ترشیزاد

دایره شکسته – اندیشه ای برای پایان – مهشب تاجیک

افسانه خانه – وقت کاشتن سبزی نوروز – افسانه هژبری

نگرانی ها از افزایش خودکشی ها در غرب افغانستان –  الهه ساحل

 قصه های جزیره – عکس روی دیوار – هادی خوجینیان

سه بخش خبر

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,