شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
14 September 2016

«کارتون/ در سایه مرگ تو، زندگی من»

۱۳۹۱ اسفند ۱۲

شاهرخ حیدری / کارتون / رادیو کوچه

20130301_marg_koocheh

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,