Saturday, 18 July 2015
02 August 2021

«یداله‌خسروشاهی درگذشت»

2010 February 04

رادیو کوچه

یداله خسروشاهی از فعالین قدیمی سندیکایی در ایران صبح امروز بر اثر سکته‌ی مغزی درگذشت.
آقای خسروشاهی از فعالین و رهبران جنبش کارگرى ایران بود که بخاطر فعالیت‌هاى فراوان سال‌هاى زیادى را در زندان‌هاى رژیم پهلوی و جمهورى اسلامى گذرانید.
وی از تاریخ 15 بهمن ماه در بیمارستان بستری شده بود که با وخامت حالش روز پنج‌شنبه پانزدهم بهمن ماه درگذشت.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,