Saturday, 18 July 2015
26 October 2021
مجله خبری تاجیکستان،

«نامه تاجیکان، دشمن زبان پارسی‌ دشمن افغانستان»

2013 March 15

کیومرث، عبدالعزیز/ دفتر تاجیکستان/ رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بیش از پنج هازر عضو گروه فیسبوکی «زبان پارسی‌»، که‌ اکثریت تاجیکستانی هستند، از «حامد کرزی»، رییس جمهوری افغانستان و عضای شورای وزیران این کشور خواستار لغو فرمان «ممنوعیت لهجه‌های بیگنا و کلیمات نامانوس» شده اند.

[youtube width=”480″ height=”360″]http://www.youtube.com/watch?v=YU7LUhNqH0g[/youtube]

این افراد در نامه ای، که‌ در شکل کتبی‌ و صدای پیشنهاد شده است، خطاب به «کرزی» گفته اند، «از شما که پایان دوره ریاست حمهوری خود را طی می‌کنید، خواهشمندیم از خود میراثی بجا بگذارید که کین‌خواهانه و نفاق‌انگیز نباشد، به سود همۀ اقوام کشور، اعم از تاجیک و پشتون و هزاره و ازبک و ترکمن و نورستانی و غیره باشد و به تحکیم دوستی و رفاقت و همبستگی میان اقوام بینجامد. زبان پارسی، آن وسیله‌ای است که بر تداوم دوستی‌ها و پیوندها می‌افزاید. اندوختۀ کشورهای پیشرفته هم حاکی است که تنها با تأمین آزادی و عدالت و رعایت حقوق اقوام و احترام به زبان و فرهنگ آنان و خردورزی و ارج‌گذاری به ارزش‌های والای بشری، می‌توان آرزوی پیشرفت را برآورده ساخت».

این نامه بعد از آن نوشته شده است، که‌ شورای وزیران افغانستان قرار در باره ممنوعیت استفاده از زبان ها و لهجه های بیگنه و کلمات نامعنوس را سادیر کرد. عضای گروه فیس‌بوکی «زبان پارسی»‌ در نامه خود می گویند، « شوربختانه، این موضوع سابقه دارد و بررسی پیشینۀ آن ما را در برابر واقعیتی تکان‌دهنده قرار می‌دهد که نام آن چیزی جز «پارسی‌ستیزی» نمی‌تواند باشد.

نمونه‌های این کارزار ناشایست دستور برخی از مقام‌های افغانستان دربارۀ پرهیز از کاربرد واژگان پارسی ناب از قبیل «دانشگاه»، «دانشکده»، «نگارستان»، «دبستان» و غیره است. اگر آن مقام‌ها از پیشینۀ این واژه‌ها آگاه بودند، مسلماً چنین تصمیم عجولانه نمی‌گرفتند»

در نامه تاجیکان به رییس جمهوری افغانستان تاکد شده، که ‌ افغانستان، کشوری تک‌قومی نیست و هیچ قومی از اکثریت غالب (بیش از 50 درصد) برخوردار نیست. هر قومی برای خود زبانی دارد، اما زبان پارسی فراقومی است و وسیلۀ معاشرت و تفاهم قوم‌های گوناگون کشور است. افزون بر این، بیش از 200 میلیون نفر در سراسر جهان به این زبان سخن می‌گویند. با توجه به این نکات، زبان پارسی برای کشورهای ما نعمتی بی‌همتا و بستر پیشرفت است، اگر بلد باشیم از آن نگهداری کنیم.

در نامه عضای گروه فیسبوکی «زبان پارسی»‌ تاکد شده است، که‌ کارزبان را باید به دست کاردان سپرد. «گذشته از این، زبان پارسی به دلیل فرامرزی و فراقومی بودنش، تابع دستورهای خودسرانۀ یک دولت بخصوص نیست. زبان‌وران پارسی‌گو صرفاً در افغانستان نیستند و با هیچ شگرد و ترفندی نمی‌توان یک‌پارچگی آن را خنثی کرد. نمونۀ بارز این تلاش‌های نافرجام، اتحاد شوروی است که با تغییر نام رسمی زبان و دو بار تغییر الفبا هم نتوانست پارسی را تکه پاره کند».

در ادامه گفته شده است، هرچند دولت فعلی تاجیکستان همچنان پایبند پیریلیک است و گوش به فراخوان روشنفکران آن کشور مبنی بر بازگشت به دبیرۀ پارسی نمی‌دهد، همین گروه مجازی ما و واقعیت‌های فرهنگی تاجیکستان حاکی از باز جستن روزگار وصل خویش و ماندگاری و یک‌پارچگی پارسی است. نتیجۀ تلاش‌های مفتضحانۀ طالبان برای به حاشیه راندن زبان و فرهنگ پارسی برای شما روشن‌تر است.

در پایان این نامه سرگشاده تاکید شده، که‌ «دشمنی با زبان پارسی‌ دشمنی با افغانستان است».

این نخستین نامه رسمی‌ و جدی شهروندان تاجیکستان به حمایت از زبان پارسی‌ در کشورهای فارسی زبان است. هرچند این گروه در باره بازگشت به خط فارسی در محافل مختلف صحبت ها کرده، اما تا حال رسمن در این زمینه تلاش جدی انجم نداده است.

با این حال، نخستین مجله این گروه با نام «زبان پارسی»‌ با حروف عربی اساسی فارسی و پرلیک در آستانه عید نوروز در «دوشنبه» چاپ خواهد شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,