شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
03 September 2016

«جدول برنامه ها»

۱۳۹۱ اسفند ۲۶

شنبه بیست وششم اسفند ۹۱ /شانزدهم مارس ۲۰۱۳

 دایره شکسته – لازم به تذکر نیست – مهشب تاجیک

 پس نشینی تند – سوریه، بازی پیچیده – اکبر ترشیزاد

 قاعده هرم – زنان برابری خواهی که بر خود برچسب فروش می‌زنند – محمد

قصه های، ما از رویا تا واقعیت – دیدار دوباره – شهره شعشعانی

از شیخ حسن پیکان سوار و سید ممد چهل تیکه تا موتلفه های پیر و پاتال – رضا حقیقت نژاد

فریب های مشابه، انقلاب ایران و بهار عربی – ریموند ابراهیم

گزارش خبری – ادامه هشدارها به کمبود داروی بی‌هوشی

دو بخش خبر

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,