Saturday, 18 July 2015
26 October 2021
مجله خبری تاجیکستان،

«مهاجرت بیش از ۳۰۰ هزار زن تاجیک را بی شوهر گذاشت»

2013 March 19

کیومرث، عبدالعزیز/ دفتر تاجیکستان/ رادیو کوچه

«سازمان جهانی مهاجرت» در گزارش تازه خود می‌گوید، بیش از سی‌صد هزار زن تا سی ساله تاجیک بی شوهر مانده‌اند. به قول گزارش‌گران، به این وضع مهاجرت کاری مردان تاجیک به روسیه در 20 سال آخیر سبب شده است. در حال حاضر بیشتر از یک ملیون ساکن تاجیکستان، که‌ اکثر آن ها مردانند، در روسیه کار و زندگی می کنند. گزارشگران «سازمان جهانی مهاجرت» می نویسند، هرچند در تاجیکستان تعداد مردان رسمن از زن ها حدود یک درصد زیاد است، اما مهاجرت باعث آن شده، که‌ زنان نسبت به مردان در کشور بیشتر بمانند. در این گزارش گفته می شود، سی درصد جوانان تاجیک بار اول در مهاجرت با زن های دیگر خانواده برپا می کنند.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«نخست وزیر پیشین تاجیکستان تا ‌یک سال در زندان میماند»

 دادگاهی در شهر «کیف»، مرکز «اکراین»، حکم کرد، که‌ نخست وزیر پیشین تاجیکستان «عبدالملک عبداله جانف» تا ‌یک سال در بازداشت خواهد ماند. به قول مسوولان دادگاه، در این مدت موضوع استرداد آقای «عبداله جانف» از اکراین به تاجیکستان بررسی می گردد. نخست وزیر پیشین تاجیکستان روز پنجم فوریه در فرودگاه «برسپول» اکراین از سوی پلیس بین المللی بازداشت شده بود. مقامات تاجیک او را که‌ از سال ۱۹۹۸ به این سو در آمریکا به سر می برد، در جنایت های سنگین، نظیر کشتار متهم می دانند. اما وکیل مدافع آقای «عبداله جانف» گفته، که‌ این حکم دادگاه به معنای آن نیست، که‌ نفر تحت حمایتش به تاجیکستان استرداد خواهد شده. به قول او، این حکم تنها فرصت برلی تفتیش اسناد آقای «عبداله جانف» است، که‌ می گوید، کارت پناهندگی سیاسی در آمریکا را دارد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,