Saturday, 18 July 2015
26 January 2020
خطاب به عمو نوروز

«عمو نوروز جان امسال خیلی پیر شدی»

2013 March 21

شهرزاد / رادیو کوچه

عمو نوروز جان امسال خیلی پیر و فرتوت شدی. یا شاید مشکل از نگاه من باشه. شاید ناامیدی و غمی که دارم باعث شده این گونه ببینمت عمو جان. از تو چه پنهون ننه سرما هم روزگار خوشی نداره. سفره‌اش خالیه و نانی نمونده. آتش کرسی و قلیانش رو به خاموشیه. هنوز هم چشم انتظار تو هست و با دستی بر پیشانی کنار کوچه می‌شینه و زل می‌زنه به امید آمدنت.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

ننه سرما گاهی تو پستو اشک می‌ریزه. ننه سرما هم یک چیزایی را فهمیده. گاهی می‌شینه زل می‌زنه به یک نقطه و هی فکر می‌کنه.

نه ذوقی داره گندم شاهدونه بو بده و نه دست و پایی براش مونده حیاط رو جارو کنه. ظرف هاش نشسته رو هم تلمبار شده. همه جای خونه را گرد و خاک گرفته. طاقچه ها و پنجره ها از تمیزی برق نمی زنه. لباس هاش مندرس شده. و سقف خونه اش ترک برداشته.

عمو جان می‌دونم هر دوتون سال‌های بد‌تر از این رو گذروندین. اون وقت‌ها که قحطی بود و مردم دسته دسته تو کوچه‌ها و خیابون‌های شهر‌های ایران از گرسنگی می‌مردند. اون وقتی که جنگ بود و…

ولی عمو جون مشکل ما این روز‌ها بیشتر اینه که روحمون خسته اس. خسته از ظلمی که داره در حقمون می‌شه و می‌دونیم و درک می‌کنیم و حس می‌کنیم و کاری از دست مون بر نمی‌آد. خسته از این که مجبور به سکوت مرگ زده، در برابر دروغ و جعل علنی هستیم. عمو مرگ و زندونی شدن روح از تن دردناک تره. قبول داری؟

amoonowrouz-shahrzad

ننه سرما گاهی تو پستو اشک می‌ریزه. ننه سرما هم یک چیزایی را فهمیده. گاهی می‌شینه زل می‌زنه به یک نقطه و هی فکر می‌کنه. فقط سکوت می‌کنه و فکر می‌کنه. آخرش یک آه بلند می‌کشه پا می‌شه.

راستی شنیدی تازگی‌ها اسم بهار هم شده بازی‌چه؟ مهم نیست. هم ما و هم تو خوب می‌دونیم بهار واقعی چیه.

تنها امیدش شده امید به اومدن تو و همون شاخه گلی که براش می‌زاری و همون بوسه‌ای که روی لپش می‌کنی. مطمئنم امسال خواب نمی مونه. آخه بی خوابی به جون و همه ما افتاده. شب ها کابوس مرگ و اعدام و شکنجه می بینیم.

عمو نوروز ما هیچ کدوم نمی‌خوایم تو رو نا‌امید و خسته ببینیم. عمو قدم هاتو محکم بردار. لبخند بزن. همه امید ما به تو و اومدن بهار هست و بس.

راستی شنیدی تازگی‌ها اسم بهار هم شده بازی چه؟ مهم نیست. هم ما و هم تو خوب می‌دونیم بهار واقعی چیه. عمو نوروز سرت رو بالا یگیر و مجکم و سریع خودت و برسون. تو اون کیسه هم این بار برامون چیزای خوب بیار. ما گرسنه‌ایم. گرسنه‌هایی که بیشتر تشنه آزادی و عدالت و عشق هستن.

عمو نوروز، سال نو بر تو هم خجسته.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,