Saturday, 18 July 2015
24 March 2023
دفتر ویژه بازرسی کمک‌های مالی آمریکا برای بازسازی افغانستان

«آمریکا: کمک‌های ما به افغانستان حیف و میل شده است»

2009 July 15


BBC فارسی – مقام‌های آمریکایی می‌گویند مقدار پولی که از کمک‌های مالی این کشور برای بازسازی افغانستان حیف و میل شده بیشتر از آن است که فکر می‌کردند.   20090715_world_afghanistan-building

دفتر ویژه بازرسی کمک‌های مالی آمریکا برای بازسازی افغانستان «SIGAR» می‌گوید که تحقیقات در مورد سؤ استفاده‌های مالی جریان دارد.

این دفتر اخیرا از سوی کنگره آمریکا و برای باز رسی کمک های آمریکا به افغانستان ایجاد شده است.

ژنرال آرنولد فیلدز سربازرس ویژه کمک های مالی آمریکا برای بازسازی افغانستان در کابل به خبرنگاران گفت هنوز مشخص نیست که چه مقدار از کمک ها حیف و میل شده اما رسیده گی به حداقل 26 پرونده سؤ استفاده مالی جریان دارد ولی آقای فیلدز جزییات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.

ژنرال فیلدز از پروژه های بازسازی در افغانستان که به کمک آمریکا راه اندازی شده باز دید کرده و در حال حاضر سرگرم دریافت شکایات و جمع آوری اسناد در مورد سوء استفاده های مالی است که در جریان پروژه های بازسازی صورت گرفته است.

تنها آمریکا در هشت سال گذشته 38 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. در هشت سال گذشته شکایاتی زیادی وجود داشته که با وجود سرازیر شدن میلیارد ها دلارکمک جامعه جهانی افغان ها هنوز تغییری در زندگی شان نمی بنند و این انتقاد را مطرح کرده اند که پول زیادی حیف و میل شده است.

مسلما این چنین بازرسی ها زنگ خطری است برای شرکت های که کار شان را درست انجام نداده اند.

شاید این بررسی ها بر کیفیت پروژه های بازسازی و نحوه مصرف ها تاثیر مثبتی بگذارد.

کارشناسان مسایل افغانستان می گویند اگر نتایج این بررسی ها به صورت مشخص در اختیار رسانه ها قرار گیرد و مردم افغانستان و آمریکا از آن مطلع شوند، بدون شک به شفافیت مصرف کمک ها به افغانستان کمک خواهد کرد و سطح سوء استفاده و حیف میل این کمک ها را کاهش خواهد داد.

وزارت‌ مالیه افغانستان از این اقدام استقبال کرده و می‌گوید که دولت همیشه خواستار شفافیت و پاسخگویی در مورد مصرف‌ها بوده است. دولت افغانستان همچنان خواستار هماهنگی بیشتر در مصرف پول ها و حتی واگذار کردن پروژه های بازسازی به افغان ها است. دولت شاکی است که از میلیارد ها دلار کمک فقط شش میلیارد دالر از طریق دولت به مصرف رسیده است.

سیستم نظارتی که ژنرال فیلدز از آن سخن می گوید صرفا کمک های آمریکا را در برمی گیرد. هنوز چنین سیستمی نظارتی برای کمک های مالی دیگر کشور ها وجود ندارد.

هفته گذشته یک مقام سازمان ملل متحد نیز از نهاد های بین المللی خواست اطلاعات مصارف شان از پول کمک برای باز سازی افغانستان را در اختیار دولت افغانستان قرار دهند.اما این صرفا طرح یک درخواست بود.

پیش از این نهاد های بین المللی و کشور های کمک کننده به افغانستان به دلیل این که دولت افغانستان نمی تواند پول های کمک شده به افغانستان را به صورت شفاف به مصرف برساند، آنرا در اختیار دولت افغانستان قرار نداده اند.

به نظر می رسد نهاد های بین المللی که بخش اعظم این کمک ها را مصرف کرده نیز شفافیت چندانی در کار خود نداشته اند

اما ظاهرا به نظر می رسد نهاد های بین المللی که بخش اعظم این کمک ها را مصرف کرده نیز شفافیت چندانی در کار خود نداشته اند.

کشورهای کمک کننده بیشترین بخش از کمک های خود را از طریق نهاد های خود و یا هم از طریق نهاد های بین المللی و بخش هایی از سازمان ملل متحد به مصرف رسانده اند. مثلا بخش اعظم کمک های آمریکا از طریق (USID ) یا اداره بین المللی توسعه آمریکا مصرف شده، کمک های آلمان را اداره آلمانی موسوم به ( جی تی زی ) مصرف کرده و جاپان بیشتر کمک هایش را از طریق یک موسسه ژاپنی موسوم به ( جیکا ) مصرف کرده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|