Saturday, 18 July 2015
26 November 2020

«جدول برنامه ها»

2013 April 16

سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۹۲ /شانزدهم مارس ۲۰۱۳

 پس نشینی تند – فرمول یک در بحرین، تهدید یا فرصت –  اکبر ترشیزاد

 دایره شکسته – ضربات بر پیکرهای نحیف – مهشب تاجیک

 سنت ها و خاطرات بهار – خدا از شکوفه ها بازخواست نمی کند – شهرزاد

 ترور، اسلحه ای دوسویه – شهرزاد

گفتگو – محسن مخلباف احتیاج به معرفی ندارد – احمد رافت

 کوچه های خالی از کودکان – عروس های عروسک به دست – آیدا قجر

وضعیت جیگر تو جیگر، انتخاب ما پر از اما و اگر – رضا حقیقت نژاد

 دو بخش خبر

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,