Saturday, 18 July 2015
24 January 2021

«یکی ازاعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر بازداشت شد»

2010 February 08

رادیو کوچه

علی کلایی، از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران، صبح دیروز ( یک‌شنبه) بازداشت شد.

این فعال حقوق بشر که دوره سربازی خود را در دانشکده افسری امام علی می گذراند، صبح روز گذشته  توسط ماموران دادستانی نظامی بازداشت شد. ماموران دادستانی نظامی سپس به منزل پدری علی کلایی مراجعه کردند و برخی وسائل شخصی او را توقیف کردند.
به خانواده این عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر گفته شده که پرونده او به شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی ارجاع داده شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,