Saturday, 18 July 2015
27 September 2023
نامه یازدهم روح‌اله زم به رهبر ایران

«هیچ گزینه‌ای چون آیت‌اله بعدی، مناسب این منصب نیست»

2013 April 29

مطلبی که می‌خوانید، یازدهمین نامه‌ی «روح‌اله زم» خطاب به «آیت‌اله سیدعلی خامنه‌ای» رهبر جموری اسلامی است که توسط ایشان برای انتشار در اختیار «رادیو کوچه» قرار گرفته است. نامه‌های پیشین آقای زم را نیز می‌توانید در لینک‌های زیر این مطلب، ملاحظه کنید. این نامه، بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر می‌شود.

روح‌اله زم / نامه وارده

جناب آقای خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی ایران

با سلام

اینک که قلم به مکاتبه‌ دیگری با آن مقامِ عالی‌جاه می‌چرخانم مملکتِ امامِ زمان در شرایطِ حساسی قرار دارد و همانطور که آن حضرت مستحضر است  تحریم‌ها، اوضاعِ اقتصادی – سیاسی و اجتماعیِ شکننده‌ای را بر ملت تحمیل کرده است. همان آحادی که انتظار دارید به‌ وقتش حمایتتان کنند. همان ملتِ سابقه‌دارِ مجاهدت و دشمنِ استبداد.

راستی که العیاذُبالله اگر سایه آن ولی‌ِّ مطلقه فقیه بر زمینِ تفتیده این مُلک نبود، بالمرّه، این بلاد در هاضمهِ دُوَلِ متخاصم و جهانخوار تحلیل رفته، نوامیسِ ملّت، به زندانِ اَسافِلِ اعضاءِ کافرانِ اجنبی ، گرفتار می‌آمدند. شکرِ حق که امروز ، نوامیسِ ملت را از دولتیِ سرِتان، سپاه اسلام پاسداری می کند!

قصد ندارم مجالِ سخن را به‌ مانند مکاتباتِ پیشین طولانی کرده، ره‌ به گزاف ببرم که این شیوهِ اهلِ سیاست است و این کمترین به ‌مانند حضرتعالی نه اهل سیاستم و نه گزافه‌گو و چون تمام ملت ایران از محضرتان گزیده‌گویی آموخته‌ام.

باری با یک مقدمه کوتاه ، به پیشنهادی سازنده و کارگشا خواهم رسید ، اگر قلم و زبانِ الکنم در محضرتان مجالِ عرض دهد.

این‌ قلم به‌عنوان نوزاده‌ای که شش ماهگی اش را در کورانِ انقلاب 57 گذاشته و فرزندِ کسی بوده که از همان روزهایِ انقلاب ، به مدتِ بیست و اندی سال، یکی از مهمترین مناصبِ فرهنگیِ جمهوری اسلامی را به‌عهده داشت، به واسطه فعالیتهایِ تحقیقاتیِ گوناگونِ خود، اندک اطلاعاتی از تاریخچه وقوعِ انقلاب اسلامی از خرداد 42 تا انقلاب 57 و پس از آن دارد و شاهدِ بسیاری از تصمیم گیریهایِ حکومتی ، پس از انقلاب بوده و ماجراهایی را نیز از پشتِ پرده‌ها می‌داند. آه که چون پرده برافتد نه آن مقامِ اسلام‌پناه باقی بماند و نه این واقفِ پشتِ پرده . همچنین بارها در دیدارهایِ خصوصی، نیمه خصوصی و عمومی با جنابعالی حاضر بوده‌است و حضرتتان نیز این کوچک‌زاد را مقبولِ درگاه دانسته، به انگبینِ مطایبه سیراب فرموده اند دستِ بر قضا.این نکته را عرض کردم که دبیرانِ حضرتتان را از بصیرتِ پیشین این حقیر مطلع سازم.

باری

قصد داشتم در بادیِ امر از محضرتان درخواست کنم تا به سیاقِ گذشته پدرِ ملت باشید و مامِ میهن را با شرحِ صدر ، به بصیرت رسانید و یک امامزاده و سیدِ دانا چون “سید حسن” را بر صدر نشانید و ارج نهید که دیدم کاری‌ست ناصواب و می بایست فردِ مورد اشاره ، نه چون پدربزرگش انقلابی و تند ، که چون پدرش سیاستمدار و با بصیرت باشد. میزان هم که حالِ افراد باشد، حالِ سیدِ ما گویا انقلابی‌ست و چون میر و شیخِ محصور، مراعاتِ حالِ آن مقامِ عالی جاه را نخواهد کرد. حالیا با بازاندیشی در وضعِ ملت و دولت دیدنی‌ست که هیچ گزینه‌ای چون “آقایِ آتی” و پدرِ آینده ملت ایران – امام و آیت الله بعدی – جنابِ آقا مجتبی خامنه‌ای دامت برکاته (!) مناسبِ این منصب نیست. از این حیث به نمایندگی از همه آقا زاده‌ها دعوت می کنم از حضرتعالی،  که آن آقایِ آتی را برصدر نشانده , ملتی را از نگرانی برهانید.

برای این مدعایِ خود دلایلی دارد این قلم ، که از محضرتان می گذرد:

سوابقِ تاریخی نشان می دهد از زمانیکه شما با حمایتهایِ آقای هاشمی رفسنجانی بر مصادرِ امورِ انقلاب قرار گرفتید، با افرادِ زیادی اختلافِ نظرِ سلیقه‌ای، اداری یا نظری داشته‌اید که از جمله آنها می‌توان به آقایان ابوالحسن بنی صدر اولین رییس جمهور اسلامی ایران، مرحوم بازرگان، مرحوم آیت الله منتظری، نخست وزیر دورانِ جنگ میرحسین موسوی، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، شیخ مهدی کروبی و … اشاره کرد. همچنین تاریخِ جمهوری اسلامی نشان می دهد که تمامیِ “روسای جمهوری” پس از انقلاب اسلامی ناخودآگاه، مشکلاتِ عدیده‌ای داشته‌اند. مگر دو کس: یکی شهید و دیگری شاهد. اول شهید محمد علی رجایی و دوم امامِ ثانیِ امت.

می شود نتیجه گرفت که رییس جمهورِ خوب یا باید شهید راهِ انقلاب گشته تا از او به نیکی یاد شود یا اینکه زنده بماند و به ‌سانِ حضرتتان ، به مقامِ امامتِ امت و رهبریِ مسلمینِ جهان نائل گردد. به امید آنکه اهلِ سنت نیز ردای تشیعِ ( یا به تعبیر حضرتتان ، اسلام ناب محمدی) برتن کرده ، بر امامت‌تان ثنا گویند!

با توجه به انتصابات‌ِ گذشته ریاست جمهوری در تاریخِ جمهوری اسلامی ایران ، خصوصا پس از رسیدنِ جنابعالی به جایگاهِ امامت و منصبِ رهبریِ امت و نارضایتی‌های تاریخیِ جنابعالی از سه رییس جمهور در طول رهبری‌تان ، می شود نتیجه گرفت که احتمالا در آینده نیز شما از هیچ رییس جمهوری راضی نخواهید بود؛ مگر اینکه شهید گشته یا چون حضرتتان ، رختِ زفافِ مامِ میهن برتن کرده، امامِ زمان خویش شود! و چه کسی لایق تر از نایبِ برحقتان ” امام‌الآتی سیّد مجتبی خامنه‌ای”؟

امتِ همیشه در صحنه ، برای “آقا” مجتبی ، شهادت را متصور نیستند. پس ردایِ رهبری باید بر تنِ ایشان کرد برایِ ورود به جایگاهِ امامت امّت. ایشان باید همانند شما هشت سال رییس جمهور باشد تا با حمایتِ “هاشمیِ رفسنجانیِ زمانهِ خود”، به جایگاهِ رهبری ملت هدایت شود و شهد شیرین ولایت مطلقه فقیهی را بر کام امت زمانه خود بچشاند.

و نیک می دانیم که هیچ دولتی در ایرانِ امروز پا نخواهد گرفت مگر اینکه رضایتِ حضرتتان را (که به گفته آن بصیرِ به غیب “مصباحِ یزدی” ؛ رضایتِ آقا امام زمان(عج) شمرده می‌شود) کسب نماید و هیچ رییس جمهوری به مقامِ اجرایی کشور دست نخواهد یافت، مگر اینکه عنایتِ خاصه ! امامِ خامنه شاملش شود و اوراقِ رأیِ ملت , زینت بخشِ این عنایت شوند تا قشونِ  پا در رکاب و ملازمانِ درگاهِ اسلام‌پناهتان چون مصباح یزدی، احمد خاتمی، احمد جنتی، کاظم صدیقی، مهدی طائب، احمد علم الهدی و… همّ و غمّ خویش را مصروفِ ” تئوریزه کردن ” این مدلِ حکومتی بنمایند.

بگذریم از فتنه که روزی ، رنگِ ردایِ پیامبر(ص) می‌گیرد و روزی چون امروز ، جریانی نوپدید قصدِ انحرافِ انقلاب و جمهوری اسلامی به راهی خلافِ جهت و نظرِ امام ثانی دارد و یارانِ دیروزِ همین جریان , امروز بصیرتی شگرف یافته , چنگ و دندان به چنگیزِ زمان و محمودِ دوران نشان می‌دهند که چون بلایی , خواستِ حضرتتان را در آغوشِ مادرِ حضرتِ چاوز جا گذاشت!

کاش این یارانِ دیروزِ منحرفِ امروز ، یادِ انگشت‌هایی می‌افتادند که چگونه برای دفاع از نصبِ آن نورِدیدهِ دیروز و خارِچشمِ امروز ، در چشمانِ ملت فرو کردند.

نادیده گرفتنِ اشارتِ حضرتعالی جای خود که این بی بصیرت ، به وقتِ لازم آمد و به وقتِ لازم نمی خواهد برود! چه اینکه او با اشارتی از جانبِ شما در مهندسیِ آراء سپاه و بسیج سر برآورد و بی توجه به اشارتِ امامش با “تیپا” نیز حاضر نیست این منصب را به دیگری وا گذارد!

باری زبان درکام می گیرم و بی‌پرده معروض می‌دارم که به ‌نظر می‌رسد با توجه به شرایطِ خطیر امروز، نیاز است فردی پا به عرصه انتصابات بگذارد که آگاه، با بصیرت، شجاع ، مدیر و مدبر و مهمتر از همه اینکه ” اعلم افراد ” باشد و بعنوانِ دومین مقامِ رسمی کشور مطابقِ قانون اساسی، تواناییِ راهبردِ استراتژی‌هایِ کلان و اجرایِ دکترین‌هایِ حضرتتان و همچنین اجرایِ برنامه‌هایِ مدونِ توسعه کشور تا افقِ 1400 را برعهده داشته باشد. پایِ مهندسی هم که درمیان نباشد , این فرد چون حضرتعالی باید با شرحِ صدری به ‌ارث برده از حضرتتان ، یک‌شبه ، رهِ صدساله بپیماید و عظیم گردد و عظما!

قصدِ نگارش این وجیزه در بادیِ امر، ضمن به‌عرض رساندنِ عجزِ ملت , تقاضایِ عاجزانه این قلم از حضرتتان برایِ اجازت به “آیت‌الله الآتی سیّد مجتبی خامنه ای” جهتِ دخول علنی به عرصه سیاستِ ایران است تا ملت از کیاستِ آن مقامِ‌عالی‌قدر بی‌نصیب نماند و این چهره را در مورخِ 17 اردیبهشت ماه سال جاری درمقام نامزدِ سیاست و ریاست ببینیم.

این اقدام در وهله نخست ، ضمن تأمینِ نظرِ حضرتتان (که به باورِ ملازمانِ درگاه – گوئی یا – نظر حضرت ولیعصر(عج) است) آحادِ ملت را از شرِ “دشمن” و شبیخون‌اش نجات خواهد داد. در نهایت نیز برکاتِ بسیاری در فضایِ سیاسیِ فعلی خواهد داشت که مواردِ چندی را فهرست وار و یا با شرحِ مختصر  بیان می کنم.

1-     گویا با این شرایط ، نامزدیِ هیچ فردی جز جانشینِ “جانشینِ حضرتِ ولیّ عصر (عج) ” خشنودی حضرتشان را تامین نخواهد کرد.

2-    به اعتقاد تئوریسین هایِ کفن پوش , حضرتعالی تنها رییس جمهورِ زنده در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هستید که از او به نیکی یاد می‌شود و برکاتِ دورانِ ریاست جمهوری اش از تریبون‌هایِ مختلف به بیانی زیبا و شیوا تبلیغ می شود. نایب برحق‌تان , در وهله نخست به واسطه پدری “فرزانه” چون شما و رهبری دلسوز برای امت ، این سرمایه بزرگ را پشتوانه ای غنی  برای رساندنِ این مُلک به آن سال‌های طلایی ماضی خواهد شمرد . چه تبلیغ بلیغی‌ست دستآوردهایِ دورانِ ریاستِ شما درهشت‌سال دفاع مقدس ، که گویی به‌غلط ، دست‌آوردِ میرحسین موسوی  قلمداد می‌شود.

3-     این اَب و اِبن، تنها کسانی هستند که از تمامِ سیاستهایِ کلی، جزیی و برنامه‌هایِ توسعه نظام در سطوحِ خرد و کلان اطلاع دارند و هیچ کس جز آن عالی‌جاهِ اسلام‌پناه و نایبِ برحق‌اش از زوایایِ گوناگون به این برنامه‌ها اشراف ندارند.

4-     شرح صدر و علم غیب تان هم که معلومِ همگان است و ملازمانِ درگاه‌تان نظیرِ محمدمحمدی گلپایگانی، غلامعلی حدادعادل و محمدتقی مصباح یزدی و … بارها تاکید کرده اند که شما فردی اعلم در علومِ مختلف از جمله : ادبیات و شعر، تاریخِ اقوامِ جهان، جغرافیایِ سیاسیِ منطقه و جهان، جامعه شناسی، روانشناسی , کارشناسیِ مسائلِ سیاستِ خارجی، مجتهدِ در امورِ مذهبی – اخلاقی  و… هستید. پس به‌ قول علمایی چون حضرتتان:” الاِبنُ سِرَ اٌبیه “

5-    حضرتعالی تنها مقامی هستید که سیاست‌هایِ کلی و جزئیِ نظامِ مقدستان در زمینه روابطِ خارجی را رهبری می‌فرمایید و روسایِ جمهوریِ گذشته و حال، بدونِ اجازت‌تان در سیاستِ خارجی، اندک قدمی نمی توانستند بردارند. خصوصا در ایجادِ رابطه با آن “شیطانِ بزرگ” این سیاست بطورِ علنی مشهود است. قطعا در صورتِ ریاست جمهوریِ “آیت‌ُ اللهِ ‌الآتی سید مجتبی” ، هیچ نگرانی از خودسریِ رییس جمهور به برقراریِ روابط با “هر کشوری” نخواهیم داشت و به مانندِ روندِ کنونی، نوع و سطحِ روابط با کشورهایِ مختلفِ جهان در اندرونیِ بیتِ شریف رقم خواهد خورد.

6-     حضرتعالی تنها امامی هستید که “انرژیِ هسته ای” را حقِ مسلم ما فرمود و این کیکِ زرد را بر سفره‌مان به ارمغان آورد . روسایِ جمهوریِ پیشین به تدبیر و کیاستِ حضرتتان در زمینه انرژی هسته‌ای “مو به مو” عمل کردند و راهبردهایِ شما را در این دستاورد بزرگ دنبال کردند. جان‌ برکفانتان خود بارها گفته‌اند که “کوچکترین اقدامِ ما بدونِ اطلاعِ مقامِ معظمِ رهبری نبوده است”. در بیان فواید این استراتژیِ موفق ، همین بس که اکنون ، گروهِ 1+5 التماس می کنند تا با مقاماتِ ایرانی گفتگو نمایند.دریغا که جنابتان غضب کرده و اجازه نمی دهید روابطِ اقتصادی – سیاسی با آنها مجددا برقرار شود و بیم آن داریم که آن دولتها در تنگناهای اقتصادی خود ، تلف شوند.

     قطعا این راهبردِ کلان و موفق ، با انتخابِ نایبِ برحق‌تان به مقامِ ریاست جمهوری ادامه می یابد و با الطافِ امامی چون حضرتتان ، در سالهایِ آتی ما با هیچکدام از کشورهایِ جهان ارتباط نخواهیم داشت و به مانند کارناوال هر ساله 22 بهمن و جدیدا 9 دی ، کما فی السابق مشتهایِ محکممان را به دهانِ تمامِ کشورهایِ جهان هدیه خواهیم کرد.

7-     جنابعالی تنها مقامی هستید که در زمانِ ریاست جمهوریتان، گله گذار بودید که چرا وزرایِ کابینه دولت ، به شما گزارش نمی دهند و گزارشِ خویش را به نخست وزیرِ کشور معروض می دارند. حالیا در زمانِ امامت تان تمامیِ وزرا به کابینِ حضرتتان متمایل گشته‌اند. حال که همه در کابینِ حضرتتان هستند , بهتر که کابینه نیز در تملکِ نایب‌تان باشد.

8-    نقل است در اوایلِ ریاست جمهوریِ این یاغیِ امروز و باغیِ دیروز،محمودِ دوران، شخصا به دست بوسی “آقای آتی” شرفیاب میشده و امورِ کلانِ کشور را با نایبِ برحق‌تان در میان ‌می گذاشته تا مطالب را به واسطه “آقا” به سمع و نظر جنابعالی برساند. طبعا پس از انتخابِ “آیتِ‌اللهِ‌الآتی آقا سیدّمجتبی خامنه ای” به مقامِ ریاستِ کابینه ، این روابط ، شکلی منسجم می‌یابد و وزرا باز هم می‌توانند به خدمتِ آن مقامِ اسلام پناه ، شرفیاب و گزارشِ امورِ مُلک را ارائه نماید .در آن صورت رییس جمهورِ انحرافی‌ای هم وجود نخواهد داشت که العیاذ بالله از ارتباطِ مخفیانه وزیرِ اطلاعاتش با جنابعالی ناراحت شده و یازده روز دشمن‌ شادتان کند. حتی  اگر هم آقا مجتبی قهر کند یا باید بیتِ شما را برایِ بیتوته انتخاب کند یا منزلِ آن غلامِ علی ، حدادِ عادل را؛ که در هر دو صورت , قهرِ او زیاده طول نخواهد کشید.

9-    عالیجناب تنها مقامی هستند که رییس جمهور ، پس از انتخابش توسط شورایِ نگهبان رهبری و با آراءِ تزیینیِ ملت ، باید نظرِ امامِ ثانیِ امت را برایِ انتصابِ وزرا و معرفیِ آنان به مجلس تامین نماید. بگذریم از اینکه دستکم نیمی از کابینهِ رییس جمهور، توسطِ  آن حضرت و نزدیکانِ بیتِ‌شان منصوب می شوند. با انتصابِ نایبِ برحق‌تان – امام مجتبی خامنه ای – به ریاستِ جمهوری ، این دغدغه نیز از میان خواهد رفت و وزرا همچنان در اندرونیِ بیتِ شریف، انتخاب و تعیین میشوند.

10-                      غلامِ علی ، آقایِ دکتر حدادعادل عبارتی از شما نقل کرده ، که شما اطلاقِ عبارتِ آقازاده را برایِ آقا مجتبی رد کرده و فرموده اید: ” ایشان برای خود آقایی ست”. اکنون زمانِ آن است که این ” آقایی” نمودِ بیرونی پیدا کند تا ملتِ ناشکرِ ایران و البته جمیعِ مسلمینِ جهان از برکاتِ حضورِ میمون ایشان ، حظِ وافر برند.

11-                      حضرتعالی تنها فقیه برجسته‌ تاریخ اسلام هستید که با ولایتِ مطلقه , می توانید “حرام را حلال ” و “حلال را حرام ” اعلام فرموده ، بن‌بستهایِ اجرایی و قانونی را به “طرفه العینی” راه‌ بگشایید. حُکماً ، هماهنگیِ میان “رأسُ‌ ابیه” و “رأسُ‌ فقیه” کار را به جایی نخواهد رساند که نیاز به استفاده از حکمِ حکومتی باشد و نعوذُ بالله اگر بن بستی نیز هوایِ دست اندازی داشته باشد جراتِ بروزِ بیرونی نخواهد یافت.

12-                      هدایت و کنترل حداقل هشت”سازمانِ اطلاعاتیِ موازی”را که حضرتتان برعهده‌ دارند می‌تواند هدیتی نازنین برای ” امام ‌ُالآتی سیّدمجتبی خامنه‌ای” باشد. ظاهراً این سازمان‌ها که با صرفِ بودجه‌هایی هنگفت بر عواملِ سازمان‌هایِ دیگر، کنترلِ اطلاعاتی و عملیاتی دارند با ریاست و کیاستِ آقا مجتبی می‌تواند در یکدیگر ادغام و از اتلافِ وقت جلوگیری و منابعِ حاصل از این صرفه جویی ، به لبنان و سوریه گسیل شود. رفاقتِ آن دانش‌آموخته محضرتان با جان ‌برکفانی چون برادر حسینِ طائب ، موجب ادغام ” وزارت اطلاعات و اطلاعات ناجا ” در سازمان اطلاعاتِ سپاه پاسداران خواهد شد تا همه جان ‌برکفان‌ تحت ‌الامر باشند و کهریزکی دیگر فاش نگردد.در عین حال کهریزک های زیادی در کشور ایجاد شود.

13-                      با حضور ایشان در این عرصه، اصولگرایان به اتحادِ بی‌مثال خواهند رسید و جبهه اصولگرایی برای نخستین بار ،موفق خواهد شد مدلی ” اسلامی – ایرانی” از اتحاد ، به جهانیان ارائه دهد.همچنین نهضت‌هایِ “بیداریِ اسلامیِ منطقه ” و منادیانِ “بهار عربی” نیز می‌توانند از این الگویِ جذاب و موفّق در جهت ثباتِ سیاسیِ خود و گسترشِ اتحّاد شیعی در جهان استفاده نمایند.

14-                      بیم آن می رود در صورت عدمِ حضورِ آقا مجتبی در این عرصه، جبهه اصولگرایی با 50 کاندیدا در انتصاباتِ این دوره حاضر شوند. حُسنِ این حضور آن است که در بادیِ امر، جناب حدادِعادل نیز معصومین را به خواب دیده به نزدِ داماد فقیهش می شتابد و دیگران (از جمله: پورمحمدی، قالیباف ، ولایتی ، متکی ، محسن رضایی و …)  نیز با رویایی تکثیر شده از معصومین ، سعی خواهند کرد گویِ سبقت از هم بربایند ، در کناره گرفتن از انتصابات به نفعِ آقایشان.

15-                      با توجه به زمانِ اندکِ باقیمانده تا آن روزِ با شکوه , لازمست فردی خود را کاندید نماید که نگرانیِ نظامیان، شبه ‌نظامیان، روحانیون بارگاهِ ملکوتی، شورای نگهبان رهبری ، هیئات‌ اجرایی و مداحان اهل بیت رهبری ، صدا و سیما ، نهادهایِ امنیتی و مهمتر از همه “حوزه علمیه قم” و آیت‌الله مصباح یزدی (که گویی ایشان نیز از برکاتِ عظما‌یتان مستفیض شده ، خود عظما شده‌اند! ) را برطرف نماید. همچنین این فرد باید بقدری شناخته شده باشد که هزینه‌هایِ سرسام آورِ تبلیغاتی “روسای جمهورِ فاسدِ دوره‌هایِ قبل ” را نداشته باشد. چه کسی بهتر از “نایبُ‌الامام خامنه‌ای” ؟؟  بالطبع نظامیون ، شورایِ نگهبانِ رهبری و خبرگانِ حافظِ رهبری و … نیز مصالحِ  امتِ اسلام را تأمین خواهند کرد.

16-                      با حضورِ آقا مجتبی خامنه ای در این انتصابات، تکلیفِ جریانِ انحرافی به کُل مشخص خواهد شد و آنها قطعا در جبهه مقابل، برای منازعات انتصاباتی حضور نخواهند یافت. همچنین صدا و سیما میتواند ساعتها مناظره در فوایدِ دورانِ ریاست جمهوری عالی جنابتان برگزار کند و آن دورانِ طلایی را تداعی و حلاوتِ آن‌را به مردم بچشاند! حجت الاسلام خاموشی هم که رفیقِ گرمابه و گلستان آقا مجتبی ست در سازمانِ تبلیغات اسلامی. دیگر دغدغه “اعزامِ مبلغ” برای تبلیغاتِ انتصاباتی را نخواهید داشت و او می تواند در”شورایِ هماهنگیِ تبلیغاتِ اسلامی” بارها و بارها اقدام به برنامه ریزیِ تظاهرات و راهپیمایی‌های خودجوشی چون 9 دی کند حتی در24  خرداد! بالاخره توانِ نظام در به خدمت گرفتنِ اتوبوسهایِ شرکتِ واحد و سرویسهایِ پرسنلی ادارات را جهت ” برپاییِ تجمعاتِ خودجوشِ مردمی” نباید نادیده گرفت.

17-                       با حضور آقا مجتبی خامنه ای ، فرزندانِ  متخلفِ انقلابِ اسلامی نظیرِ آقایان : هاشمی رفسنجانی ، سیدمحمدخاتمی و … در هاضمه انتصابات ، گوارده شده ، ریسکِ رویارویی با ایشان را نخواهند پذیرفت و تکلیفِ آن ” ناخلفان متخلف ” نیز کاملا یکسره خواهد شد.همانطور که می‌دانید آقامجتبی خامنه‌ای و مهدی هاشمی رفسنجانی از دیرباز در جماران با یکدیگر گفت وگوی لفظی پیدا می کنند و {آقایِ} خلف ، بسیاری از القابِ خوش را به محاسنِ نداشته آقازاده ناخلف {مهدی هاشمی} حوالت می دهد. پس از آن هم چند باری همین آقازاده ناخلف با هماهنگیِ برادر میثم (حاج حسین طائب) ارشاد شده و این حکایت همچنان ادامه دارد و چه خوب است که با ریاست جمهوریِ این پدیده ثانیِ هزارهِ سوم , راساً مشتِ محکمی بردهانِ یاوه گویِ خانواده هاشمیِ رفسنجانی حواله شده و این روند ، پر قدرت‌تر از همیشه ادامه یابد. چرا که در اواسط خیابان پاستور نقل شده است: ” دیگر به هاشمی رفسنجانی اعتمادی نیست “.

18-                      به پیروی از “شیخِ پیران و علامه دوران ، مصباحِ یزدیِ زمان ” که مکررا اعلام می‌دارد که “ولی فقیه جانشین خداست ” ، “انتخابِ رییس جمهور توسطِ مردم بدونِ تنفیذِ رهبری اندکی ارزشِ قانونی و شرعی ندارد و رییس جمهور بدونِ تنفیذِ حکمِ ریاست جمهوری توسط رهبر، طاغوتِ زمان است ” ، “اطاعت از رییس جمهور، اطاعت از خداست” و … این کمترین پیشنهاد می‌کند برایِ رفعِ نگرانیِ این ” پیرِ دلسوخته انقلاب و نظام” و “مرادِ دلِ رزمندگانِ اسلام درهشت سال دفاعِ مقدس” که در آستانه هر انتخاباتی چنین دردمندانه، ارجح بودنِ اصولِ مسلمِّ فقهِ پویایِ تشیع  بر مکاتبِ سیاسیِ مادی و پست ِجهانِ فعلی را یادآوری می‌کند و همچنین جهتِ رفعِ نگرانیِ مفرطِ از خداوند، از پیغمبرِ بزرگوارِ اسلام و خاندانش ، آرامشِ روحیِ بنیانگذارِ جمهوریِ اسلامیِ ایران ، شادیِ جمیع ارواحِ طیبهِ شهدایِ اسلام از بدر و احد تا “شهدایِ زنده” پس از فتنه 88 و … نایبِ  برحقتان در انتصاباتِ این دوره ریاست جمهوری ، کاندید شوند و همه جهان را از نگرانی برهانند.

19-                       با توجه به ریاست جمهوری آقایِ احمدی نژاد و انجامِ تصمیماتِ غیرکارشناسیِ بیشمار توسط وی و جریانِ انحرافی در به تباهی کشاندنِ سرنوشتِ نظام، هر فردِ غیرِ”مردمی‌ نژاد” ی احساس می‌کند که می‌تواند از فرمانداریِ اردبیل ، رختِ ریاست جمهوری برتن کرده ، رحلِ اقامت در خیابانِ پاستور انداخته و اداره امورِ کشور را در دست گیرد. ریاست جمهوریِ آقا مجتبی خامنه ای، اعتبارِ لازم را به این منصب  بازگردانیده و سدّ محکمی در برابرِ افرادِ منحرف و “یاوه گو” و حلقه نورانی ‌شان خواهد بود که “هر شب یکی از اولیایِ الهی را در خواب می‌بینند”، در حالیکه آن معصومین به آنان ” تکلیف ” می‌کنند که کاندیدایِ انتصاباتِ ریاست جمهوری شوند!

20-                       “آقا مجتبی حسینی خامنه ای” این توانایی را دارد که پس از رییس جمهور شدن، “بحثِ دل آزارِ برنده و بازنده” را از اعتبار انداخته، دولتِ “وحدتِ ملی” تشکیل داده ، از تمامِ ظرفیتهایِ بیتِ رهبری و توانِ مدیریتیِ خانواده و اطرافیان ، برای پیشرفت و آبادانیِ نظام استفاده نماید. اطمینان داشته باشید که در این انتصابات، آقا مجتبی رییس جمهور است و قرار نیست هیچ ” لشگرکشیِ خیابانی” توسط “کاندیداهای بازنده ” یا حتی “جریان انحرافی ” پس از انتصابات صورت پذیرد و آراءِ ماخوذهِ آقا مجتبی، حاصلِ یک ” تقلبِ بزرگ ” خوانده نخواهد شد و همین آرا، زینت بخشِ تنفیذشان توسطِ جانشینِ خدا و رسول و ائمه  اطهار و امامِ عصر و … بر رویِ زمین خواهد بود.

21-                       با ریاست جمهوریِ ایشان، این اطمینان حاصل خواهد شد که آقایان میرحسین موسوی – مهدی کروبی و زندانیان سیاسی – عقیدتی کشور خصوصا زندانیِ خاصِ بیتِ رهبری (آقاسیدمصطفی تاج زاده) در زندانها باقی خواهند ماند و کسی توانایی آزادی آنها را نخواهد داشت. خانواده‌هایِ زندانیانِ سیاسی هم می توانند عزیزانِ خود را فقط “در خواب” ببینند.

22-                      کاندید شدنِ آقا مجتبی برایِ ریاست جمهوری، هیچ منعِ قانونی‌ای هم ندارد. شما چنانکه باید با آیت‌الله خمینی تفاوت دارید. شیوه رهبری شما هم با شیوه رهبری ایشان متفاوت است. تصور من این بود حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی بتواند کشور را از ورطه هلاک نجات دهد. اما دریغ و درد که ایشان نه “محبوبِ دل و درگاهِ ولیِ امرِ مسلمینِ جهان” است و نه رامِ بیت و درگاه‌تان. پس فردی عالم‌تر و محبوب‌تر از آقا مجتبی خامنه ای برای این دعوت و قبول این مسئولیت الهی نیافتم.

23-                      نیک می دانم شما با توجه به کهولتِ سن و کم حوصلگی، سالهاست در پی اجرایی کردنِ مدلِ حکومتیِ آیت الله خمینی و روابطِ خاصِ ایشان با مرحوم حاج سید احمد آقا بوده‌اید. اساسا یکی از دلایل مهم رویِ کار آمدنِ فردی جوان ، ناپخته و گمنام چون محمود احمدی‌نژاد که سابقه سیاسیِ قابل توجهی هم نداشت، اجرایی کردن این مدلِ حکومتی بود. می‌خواستید رییس جمهور با آقا مجتبی ارتباط داشته باشد و ایشان، نقش مرحوم حاج سید احمد آقا خمینی را در بیتِ رهبری عهده دار شود. حتی در اوایلِ ریاست جمهوریِ احمدی نژاد نیز برایِ مدتی، این مدلِ حکومتی اجرا شد.اما احمدی نژاد دوست داشت که کلان شود و از خُردی بِدَر آید و با رهبر بنشیند ، خاطرم هست که “محمود” اعتراض کرد و اعتراضش مقبولِ درگاهِ “احمد” ولیِ مطلقه فقیه افتاد.

24-                      با توجه به کهولتِ سنِ جنابعالی و هجومِ امراضِ خفیهِ شیطانی بر پیکرِ نحیف و البته “علیل” شما، بیمِ آن می‌رود که جامعه مسلمین دچارِ سوگِ عظیمی شوند و امتِ اسلام ” بی پدر” بمانند. مسئولیتِ سازمانهایی را مطابقِ قانونِ اساسی جمهوری اسلامی می‌شود به رییس جمهور واگذار کرد. چه بهتر که این مهم در دورانِ ریاست جمهوری آقایِ مجتبی خامنه ای اتفاق بیفتد. یکی از مهمترینِ اینها، سپردنِ اختیارِ نیروی انتظامی به وزارتِ کشور و رییس جمهور است. امری که با توجه به انحراف، فساد و وابستگیِ روسایِ جمهور قبلی به بیگانگان و سرویس‌هایِ جاسوسی غربی مانند ” بنیاد جورج سوروس” تا بحال محقق نشده است. این گشایشِ قدرت سه حسن دارد؛ اول: می‌تواند مانعِ قبضهِ قدرتِ مطلقه در دستِ رهبریِ جمهوری اسلامی شود. با این اقدام ، “یاوه گوییِ دشمنانِ دائمی و همیشگیِ ملتِ ایران” متوقف خواهد شد. دوم: نایبِ برحق‌تان محک خورده، آمادهِ پذیرشِ مسئولیتِ رهبریِ جمهوریِ اسلامی می‌شود. سوم: مسئولیتِ شما اندکی خفیف خواهد شد و می توانید باقیِ ایامِ عمر را به سیاحت و زیارت و کسبِ توشه معنوی برای آخرت و استغفار از مذانبِ احتمالی ، به درگاهِ احدیت بنمایید.

با ذکر دلایل 24گانهِ معروض به محضرِ آن مقامِ عالی‌جاهِ اسلام‌پناه ، بدینوسیله اینجانب اعلام  می‌دارم بنده نیز چون آحادِ ملت ، کسی را “اصلح و اعلم “‌ از “آقا” مجتبی خامنه‌ای برایِ ریاست جمهوریِ سالِ 1392 نمی شناسم و در صورتیکه ایشان در این انتصابات کاندید شود ، بنده برای یکسره کردنِ تکلیفِ دشمنانِ قسم‌خورده نظامِ ولایی حضرتتان , در این کارناوالِ پرشکوه “مشارکتِ حداکثری” خواهم داشت!

با احترام – روح الله زم

تاریخ- نهم اردیبهشت 1392

………………………………………………

بیشتر بخوانید:

نامه‌های پیشین روح‌اله زم به آیت‌اله خامنه‌ای

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,