شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
20 September 2016

«کارتون/ این جا یک انتظار می گذرد»

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۰

شاهرخ  حیدری / رایوکوچه

20130510_koocheh

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,