Saturday, 18 July 2015
25 March 2023

«گزیده مطبوعات ایران در صبح شنبه»

2009 August 15

آفتاب یزد

• حملات شدید به کروبی

ابتکار

• امامان جمعه خواستار «برخورد مناسب با کروبی» شده اند

حیات نو

• روزهای سخت مرد عبور از بحران

سرمایه

• مهدی کروبی: « مستندات من آزاردیدگان و شاهدان عینی است»

اعتماد

• محمد هاشمی: « روزهای سختی بر هاشمی رفسنجانی می گذرد»

ایران

• بورس در پنج ماه 28 در صد سود داد

کیهان

• احترام بزرگان واجب است اما حفظ حرمت نظام واجب تر

اعتمادملی

• کروبی: « سکوت هرگز»

جام جم

• بانک های خصوصی اوج می گیرند

مردم سالاری

• ماه رمضان زمان دوستی رقبای سیاسی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|