شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
19 September 2016

«جدول برنامه ها»

۱۳۹۲ خرداد ۱۸

شنبه هجدهم خرداد ۹۲ / هشتم ژوئن ۲۰۱۳

قصه های ما، از رویا تا واقعیت – ازدواج مصلحتی – شهره شعشعانی

پس نشینی تند – بازگشت ناممکن – اکبر ترشیزاد

گزارش خبری افغانستان –  مشکلات انتخابات افغانستان – پویان

دایره شکسته – غریبه های آشنا«بخش نخست» – مهشب تاجیک

ایران امروز – وعده های ناکارامد نامزدان در حوزه اقتصاد – روشنک آسترکی

قاعده هرم – این روزهای به ظاهر آزاد – شهرزاد

 خبرها و رسانه‌ها – هجدهم خرداد –  محمد – شبکه تصویری کوچه

دو بخش خبر

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,