شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
26 August 2016

«جدول برنامه ها»

۱۳۹۲ خرداد ۲۲

چهارشنبه بیست و دوم خرداد ۹۲ / دوازدهم ژوئن ۲۰۱۳

افسانه خانه – ماهی تنوری به روی سرو – افسانه هژبری

گزارش خبری افغانستان – گشایش فرودگاه در شهر مزار شریف – احمد نوید پویان

شرکت در انتخابات، فضیلت یا رذیلت – علی انجیدنی

غیر مجاز – تازه های موسیقی زیرزمینی – بخش سیزدهم – خسرو کیان راد

قاعده هرم – پیام جنبش سبز و میدان تقسیم به جهان – شهرزاد

چشم سوم – بهار مقاومت، از گیزی پارک تا کیزیلای «قسمت دوم» – شادیار عمرانی

باز هم بیست و دوم خرداد- شهرزاد

 خبرها و رسانه‌ها – بیست و دوم خرداد – محمد – شبکه تصویری کوچه

سه بخش خبر

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,