شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
03 September 2016

«جدول برنامه ها»

۱۳۹۲ تیر ۰۹

یک شنبه نهم تیر ۹۲ / سی ام ژوئن ۲۰۱۳

دایره شکسته – خیره به کجا – مهشب تاجیک

پس نشینی تند – تعریفی که تازه بود – اکبر ترشیزاد

قاعده هرم – دل خوش به این مقدار نباشید –  – محمد افرازه

کفش ها و پاها – شهرزاد کریمی

متل ها و مثل ها – شتر دیدی ندیدی – مهشید

ایران امروز -جسن روحانی و آینده بحران هسته ای ایران –  روشنک آسترکی

گزارش افغانستان – انفجار یک تانکر مواد نفتی – الهه ساحل

دو بخش خبر

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,