Saturday, 18 July 2015
24 January 2021

پخش امروز رادیوکوچه

2010 February 15

دوشنبه 26 بهمن ماه – 15 فوریه

شروع پخش زنده از ساعت 4/00 بعداز ظهر – به وقت تهران

اجرا :  اعظم و اردوان

note3 تقویم تاریخ – محبوبه

note3 گزارش روز – «ولنتاین و دردسرهای آن» – سام شریف

note3 بخش اول اخبار

note3 روزنگاشت – به بهانه درگذشت پدر تئاتر ایران- محبوبه

note3 طنز در پزشکی – «مطب طبیب بینوا» – علی انجیدنی

note3 آقای گجت – دامون

note3 پارس نامه 1- گذری بر زندگی کوروش – امیر و کاملیا

note3 گفت‌گوی روز- بررسی ادواری جامع پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برای نخستین بار در ژنو – اردوان

note3 بخش دوم اخبار

note3 شبانه‌ها – کامران ملک مطیعی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,