Saturday, 18 July 2015
27 January 2021

«جدول برنامه ها»

2013 July 09

سه شنبه هجدهم تیر ۹۲ / نهم جولای ۲۰۱۳

دایره شکسته – جامعه های جنس‌گرا – مهشب تاجیک

ایران امروز – تورم در آخرین بهار دولت دهم – روشنک آسترکی

افیون ایرانی – شهرزاد کریمی

چشم سوم – هجدهم تیتر هنوز یادمان هست – شادیار عمرانی

پس نشینی تند – محیطی که برای زیست نیست –  اکبر ترشیزاد

زبان‌های هند و اروپایی – شهرزاد کریمی

 خبرها و رسانه‌ها – برنامه روز هجدهم تیر- محمد افرازه

روایت زنانی در بند خویش – تربیت طالبانی در حمام عمومی زنانه کابل – دلبر توکلی

 بررسی نگاه روان‌شناختی جامعه ایرانی – آیا زود عصبانی می‌شوید – شهروز فرهمند

 دو بخش خبر

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,